Home
A tot Z |

Subsidie Geïntegreerd Breed Onthaal

Eén van de centrale elementen uit het nieuwe decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid is de ontwikkeling van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) met het oog op het verhogen van de toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en het aanpakken van de onderbescherming. Daarnaast wordt het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband GBO benoemd als een Vlaamse beleidsprioriteit in het kader van lokaal sociaal beleid voor de beleidscyclus 2020-2025.

Lokale besturen kunnen voor de voorbereidende fase van de Vlaamse beleidsprioriteit GBO voor de periode 1 juni 2019 tot 31 december 2019 een subsidie aanvragen, zodat vanaf 1 januari 2020 de functies en werkingsprincipes van het Geïntegreerd Breed Onthaal daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht. Projectvoorstellen moeten ingediend worden door (nieuwe of bestaande) samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal waarin minstens volgende partners aanwezig zijn: sociale dienst van het OCMW, het CAW en een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds (DMWZ). Projectaanvragen kunnen tot uiterlijk 31 maart 2019 elektronisch verstuurd te worden naar  het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Meer informatie en het aanvraagdossier kan u hier terugvinden.

De stafmedewerkers lokaal sociaal beleid van KINA p.v. volgen deze ontwikkelingen op en kunnen ondersteuning bieden bij het uitwerken en uitschrijven van een dossier GBO (gemeentelijk of intergemeentelijk). Wenst u ondersteuning of heeft u nog vragen, contacteer dan één van onze medewerkers via lokaalsociaalbeleid@kina.be.
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring