Home
A tot Z |

Website Koers Futuur online!

Wil je als gemeente aan de slag met Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)? Streef je ernaar om duurzaam ondernemen te integreren als een vast waardenkader voor het beleid en de dagelijkse werking? Maar weet je niet hoe je hiermee concreet aan de slag gaat? Met de steun van WSE Vlaanderen, in het kader van de projectoproep ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, doorliepen 3 pilootgemeenten het traject ‘MVO opstap’. KINA p.v. trad op als promotor van het pilootproject en zorgde voor de individuele begeleiding van deze drie gemeenten.

De aanpak, resultaten en de bevindingen van het pilootproject werden verwerkt in een mooie, praktische website. Zo wordt het MVO-traject, ontwikkeld vanuit KINA p.v., weergegeven in 8 stappen. De stappen gaan van het creëren van een politiek draagvlak naar het samenstellen van de kopgroep, het vaststellen van de prioritaire MVO-doelstellingen, het bepalen van concrete acties en het meten van de maatschappelijke impact. Naast methodieken vind je er heel wat tips en links naar nuttige informatie om MVO vorm te geven en getuigenissen vanuit de pilootgemeenten.

Laat je dus zeker inspireren en surf eens naar www.koersfutuur.be

Ook voor de toekomst wenst KINA p.v. deze individuele begeleiding aan te bieden voor lokale besturen, in het kader van het project Koers Futuur. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan zeker contact op met de volgende medewerkers van KINA p.v.: Tijl Aerts (tijl.aerts@kina.be) of Alain Schoovaerts (alain.schoovaerts.be).


 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring