Infosessie Gemeenschapsdienst

Infosessie  |  Gemeenschapsdienst, Sociale Economie

Het dossier van de gemeenschapsdienst zit in een stroomversnelling en één van de komende dagen zou de ESF-oproep ‘Opstart Gemeenschapsdienst Lokale Besturen” gelanceerd waarop lokale besturenkunnen intekenen.

Met deze REACT EU-middelen wil men de lokale besturen ondersteunen in het opzetten van leerwerkplekken gemeenschapsdienst, in hun bijdrage aan de integratie van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Er wordt een opstartfinanciering voorzien om deze leerwerkplekken te faciliteren en te coördineren met de door de VDAB geselecteerde GLOW-partners. Het doel van deze financiering is het ter beschikking stellen van leerwerkplekken en het organiseren van een kwaliteitsvolleondersteuning.

De doelgroep waarvoor deze opstart van gemeenschapsdienst bedoeld is, is deze van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor een intensief traject aangewezen is. De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens 2 jaar werkzoekend zijn en die nood hebben aan een intensieve begeleiding en bemiddeling via inzet van werkplekleren om de brug naar duurzame tewerkstelling te maken. Deze werkzoekenden hebben nood aan een laag intensieve opstap via een competentieversterkende actie.

KINA organiseert hierover alvast een kort digitaal informatiemoment  om dit verder te kaderen en bijkomende uitleg te geven. Van harte welkom!

Praktisch

  • Digitaal informatiemoment  over opstart Gemeenschapsdienst op
  • 20 januari 2023 van 15-16u
  • Inschrijven via socialeeconomie@kina.be

Datum

20 januari 2023 @ 15:00 - 16:00

Contact

Team Sociale Economie
Sociale economie

socialeeconomie@kina.be