Infosessie projectoproep inburgeringstraject nieuwkomers Vlaanderen

Infosessie  |  Inburgeringstraject, Projectoproep WSE

Inhoudelijk

Europa WSE heeft een nieuwe projectoproep uitgeschreven die een unieke kans biedt bij het opzetten en financieren van participatie- en netwerktrajecten voor nieuwkomers in Vlaanderen in het kader van het integratiebeleid.

Doelstellingen van de projectoproep:

  • Uitbouwen sociaal netwerk van nieuwkomers door in te zetten op buddyproject, vrijwilligerswerk, kennismakingsstage, enz.
  • Participatie- en netwerktrajecten opzetten in elke regio
  • Regierol lokale besturen ondersteunen en versterken.

Meer informatie over de oproep kunnen jullie via deze link terugvinden.

De middelen binnen de subsidieoproep worden voorzien voor bovenlokale samenwerkingsverbanden bij het verder uitbouwen en ondersteunen van deze decretale regierol voor de lokale besturen. Zo’n participatienetwerken moeten immers opgezet worden voor een ganse regio (uitgezonderd o.a. de grootstad Antwerpen), waarbij de referentieregio Antwerpen bijna volledig samenvalt met het werkingsgebied van KINA.

Wij kunnen een trekkende rol opnemen in de hoop onze leden-OCMW te kunnen ontlasten. Hiervoor hebben we een engagement nodig van deelnemende besturen. Op basis van dit engagement, kunnen wij voor onze lokale besturen de subsidie verwerven.

We lichten graag de kansen toe die deze oproep biedt en willen jullie uitnodigen voor een netwerksessie om ideeën uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan.

Europa WSE wil de diverse medewerkers die het netwerkleiderschap opnemen zo goed mogelijk ondersteunen in hun rol. Er werd reeds een dienstverlener aangesteld om deze rol op te nemen. Ook zij zullen aanwezig zijn op het infomoment.

Agenda

9u00-9u30: Toelichting over de oproep

9u30-10u00: Agentschap Integratie & Inburgering met praktijkvoorbeelden

10u00-10u15: Pauze

10u15-11u00: Werksessie Ambitieus toekomstbeeld. Hoe ziet mijn ideaal netwerk eruit?

11u00-12u00: Werksessies netwerkleiderschap. Waar zoek ik ondersteuning als lokaal bestuur?

12u00: Netwerklunch

Praktisch

18 april 2023, 9u00-13u00

Grote vergaderzaal KINA, Antwerpsesteenweg 503 te Malle.

Inschrijven

Wil jij graag aanwezig zijn? Gelieve je in te schrijven via het onderstaande formulier!

Schrijf je in

Inschrijven voor dit evenement is niet (meer) mogelijk. Bekijk zeker ook onze andere activiteiten.

Datum

18 april 2023 @ 09:00 - 13:00

Locatie

Welzijnscampus KINA
Antwerpsesteenweg 503
2390 Malle

Contact

Team Sociale Economie
Sociale economie

socialeeconomie@kina.be