Home
A tot Z |

ESF Kwaliteitslabel

ESF Kwaliteitslabel

Dagelijks werken de werknemers van KINA p.v. eraan om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren aan onze klanten: de OCMW's en hun cliënten.

Dat we hierin slagen wordt bewezen door de steeds toenemende vragen van OCMW's om onze stafmedewerkers ter plaatse hun OCMW te laten ondersteunen, de OCMW's die zich bijkomende aansluiten voor de noodopvang,…

Maar dit resultaat bereiken we alleen door in alle geledingen van de organisatie en bij elke medewerker een kwaliteitstreven als doelstelling voorop te stellen en het bereiken hiervan te monitoren.

Een van de acties die hiervoor werd ondernomen, is het laten doorlichten van KINA p.v. als gehele organisatie door de auditcel van het ESF-agentschap (Europees Sociaal Fonds).

Deze ESF-kwaliteitsevaluatie is net zoals het in de OCMW-wereld beter gekende CAF-model gebaseerd op het Europeese EFQM-model. Dit model brengt door middel van 9 aandachtsgebieden de gehele organisatie in kaart. Deze wordt opgedeeld in organisatiegebieden en resultaatsgebieden en omvat o.a. het beleid, personeel, procedures, resultaten…

Het grote verschil met het veelgebruikte CAF-model is echter dat de ESF-kwaliteitsevaluatie gebeurt door een externe instantie die erkend is door EFQM en werkt volgens hun strikte kwaliteitscriteria.

Na het auditbezoek en beoordeling van het kwaliteitsrapport zijn we verheugd u te mogen melden dat het ESF-kwaliteitslabel werd toegekend aan KINA p.v. voor een periode van drie jaar. Deze erkenning van KINA p.v. als kwaliteitsvolle organisatie met toekenning van dit label is een belangrijke stap in het streven naar de excellente organisatie. Als KINA p.v. blijven we verder werken om de punten waarop we minder scoorden aan te pakken en ook over vier jaar opnieuw dit label te verwerven.

ESF

 © 2020 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring