Coördinator buddywerking

Algemene informatie

Welzijnsvereniging KINA p.v. is een OCMW-vereniging van 27 OCMW’s in het arrondissement
Antwerpen. De vereniging is ontstaan in de jaren 80 vanuit het idee om via samenwerking tussen de
bestaande voorzieningen een dringend hulpverleningssysteem in de “geestelijke gezondheidszorg” uit
te bouwen. Er wordt gewerkt met een oproepcentrale en een noodbeddensysteem waarbij er opvang
voorzien wordt voor personen die zich in een psychosociale crisissituatie bevinden. Wanneer deze
personen niet terecht kunnen binnen het bestaande hulpverleningsnetwerk, kunnen zij worden
opgevangen in de noodbedden van KINA, waar deze opvang sinds 2002 in een eigen hotel te Malle
georganiseerd wordt. Deze dienstverlening is het hart van onze organisatie.

Doorheen de jaren bouwde KINA daarnaast ook een breed aanbod aan dienstverlening uit. Deze
dienstverlening groeide steeds vanuit bestaande noden en behoeften van onze OCMW-leden. KINA wil
immers vraaggericht en op maat van haar leden ondersteuning bieden en grensoverschrijdend
oplossingen zoeken waar mogelijk. Ondertussen beschikt KINA over een uitgebreid team van experten
die ieder specialist zijn binnen hun domein.

Een nieuw team van ons is het team inburgering. Zij werken rond het domein van integratie en
inburgering. Zij zetten zich in rond de 4e pijler van inburgering en willen ervoor zorgen dat nieuwkomers
op een toegankelijke manier kunnen participeren in onze maatschappij door hun sociaal netwerk te
versterken en hun integratieproces te bevorderen.

Om het mogelijk te maken voor inburgeraars om een geschikt aanbod rond participatie te vinden,
worden regionale acties opgestart. Eén van deze acties is het opstarten van een regionale buddywerking.

Functie-inhoud

Als coördinator buddywerking zorg je voor de opstart, coördinatie en uitvoering van een regionale
buddywerking voor 28 lokale besturen in referentieregio Antwerpen:

 • Je zorgt voor de opstart, coördinatie en implementatie van een regionale buddywerking.
 • Je gaat projectmatig te werk en hanteert een realistische timing.
 • Je bouwt de nodige kennis en expertise op en adviseert en ondersteunt actief de lokale besturen
  vanuit die expertise.

Je zorgt voor de opmaak van een regionaal beleidskader voor de buddywerking, waarbij je vertrekt
vanuit bestaande materialen en onderzoek.

 • Je stelt een duidelijk afsprakenkader op, waarin het doel van het project en de rol van de buddy’s
  wordt omschreven.
 • Je organiseert een regionale wervingscampagne voor buddy’s en denkt permanent na over het
  vormgeven van nieuwe mogelijkheden om de doelgroep te bereiken.
 • Je biedt coaching en ondersteuning en werkt gepaste vormingen uit voor startende buddy’s.
 • Je ontwikkelt bruikbare evaluatietools.
 • Je zorgt op regelmatige basis voor een terugkoppeling van het project en zorgt voor duidelijke rapportage.

Daarnaast zorg je ook voor de lokale uitvoering van de buddytrajecten:

 • Je rekruteert vrijwilligers in samenwerking met de betrokken lokale besturen.
 • Je zet in op een positieve sfeer waar buddy’s zich goed voelen en zich kunnen ontplooien.
 • Je zorgt voor het coachen, ondersteunen, motiveren en inspireren van het buddyteam.
 • Je voert gesprekken met inburgeraars en vrijwilligers en vormt buddyduo’s op basis van hun
  noden en interesses.
 • Je organiseert intervisiemomenten met de inburgeraars en vrijwilligers.
 • Je organiseert groepsactiviteiten en uitstappen om deelnemers en vrijwilligers dichter bij elkaar
  te brengen.
 • Je evalueert continu hoe het proces van aanmelden tot uitvoeren verloopt.
 • Je houdt op regelmatige basis kwaliteitscontroles.

Voor de uitvoering van deze taken neem je deel aan de regionale werkgroep buddywerking waarin
lokale besturen, expertise-organisaties en andere lokale coördinatoren mee hun schouders zetten onder
de buddywerking. Daarnaast maak je ook deel uit van het team inburgering

 

Gezocht profiel

Algemeen

 • Je beschikt over een bachelordiploma, een diploma hoger onderwijs van één cyclus of daarmee
  gelijkgesteld.
 • Je hebt een warm hart voor de doelgroep van nieuwkomers in Vlaanderen.
 • Je kan projectmatig werken (plannen, organiseren en resultaatgericht en gestructureerd werken).
 • Je hebt zowel voeling met het beleidsniveau als met de praktijk.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over eigen vervoer.
 • Je kan je vlot verplaatsen binnen de regio.

We vinden het belangrijk dat ons team een weerspiegeling is van de maatschappij en moedigen
iedereen aan om te solliciteren

Jobgerelateerde competenties

 • Je hebt interesse in het thema van integratie en inburgering
 • Je bent communicatief sterk, legt makkelijk contacten en kan op een heldere manier
  communiceren.
 • Je werkt graag zelfstandig maar je vindt samenwerking even belangrijk.
 • Je bent hands-on, flexibel en speelt in op nieuwe mogelijkheden.
 • Je kan goed plannen en organiseren.
 • Voor elk probleem is een oplossing: je werkt proactief, neemt zelf initiatief en denkt
  probleemoplossend.

Persoonsgebonden competenties

 • Je bent empathisch en hebt een sterk inlevingsvermogen.
 • Je legt vlot contacten tussen mensen.
 • Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin.
 • Je streeft naar kwaliteit en resultaat.
 • Je beschikt over een vlotte kennis van het Nederlands.

 

 

Aanbod en voordelen

 • De vacature betreft een deeltijdse contractuele functie voor 30,4u per week, voor 2 jaar, met
  mogelijkheid tot verlenging.
 • Een boeiende en afwisselende job in een aangename omgeving.
 • Brutomaandloon vanaf 2.399,74 euro (volgens barema niveau B1-B2-B3). Overname van
  geldelijke anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring uit de privésector of als zelfstandige wordt
  geldelijk gevaloriseerd voor het aantal jaren relevante ervaring.
 • 32 verlofdagen, met opbouwend na 5, 10 en 15 jaar een bijkomende anciënniteitsdag.penbaar bestuur = stabiele werkgever.
 • Hospitalisatieverzekering bij indiensttreding.
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag.
 • Ecocheques.
 • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Voordelen ter bevordering van fietsmobiliteit.
 • Aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen-Vlaanderen (GSD-v).
 • 2de pensioenpijler (3%).
 • Voor deze functie wordt een wervingsreserve vastgesteld met een geldigheid van 2 jaar.

Plaats tewerkstelling

Plaats tewerkstelling

 • Op de maatschappelijke zetel van KINA:
  Welzijnsvereniging KINA p.v.
  Antwerpsesteenweg 503
  2390 Malle
 • Bij partners, lokale besturen en organisaties. Je staat er dus voor open om je te verplaatsen naar
  de verschillende gemeenten binnen de regio.

Waar en hoe solliciteren?

Stel je kandidaat en stuur ons je CV, motivatiebrief, een kopie van je hoogst behaalde diploma en
een bewijs van goed gedrag en zeden, ten laatste op 31 augustus 2024.
Dat kan:

 • Per post: KINA p.v. t.a.v. mevr. Inse Hendrickx, Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle
 • Of via e-mail: personeel@kina.be, met als onderwerp ‘coördinator buddywerking’
Naam(Vereist)
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, docx, png, Max. bestandsgrootte: 4 MB, Max. aantal bestanden: 8.
  Toestemming(Vereist)
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.