Netwerkcoach Inburgering

Algemene informatie

Welzijnsvereniging KINA p.v. is een OCMW-vereniging van 27 OCMW’s in het arrondissement Antwerpen. De vereniging is ontstaan in de jaren 80 vanuit het idee om via samenwerking tussen de bestaande voorzieningen een dringend hulpverleningssysteem in de “geestelijke gezondheidszorg” uit te bouwen. Er wordt gewerkt met een oproepcentrale en een noodbeddensysteem waarbij er opvang voorzien wordt voor personen die zich in een psychosociale crisissituatie bevinden. Wanneer deze personen niet terecht kunnen binnen het bestaande hulpverleningsnetwerk, kunnen zij worden opgevangen in de noodbedden van KINA, waar deze opvang sinds 2002 in een eigen hotel te Malle georganiseerd wordt.

Doorheen de jaren bouwde KINA een breed aanbod aan dienstverlening uit. Deze dienstverlening groeide steeds vanuit bestaande noden en behoeften van onze OCMW-leden. KINA wil immers vraaggericht en op maat van onze OCMW-leden ondersteuning bieden bij actuele noden en behoeften en grensoverschrijdend oplossingen zoeken waar mogelijk.  Ondertussen beschikt KINA over een divers team van experten die ieder specialist zijn binnen hun domein.

De uitdagingen voor lokale besturen blijven echter toenemen. Nieuwkomers laten participeren in onze maatschappij is een thema dat alleen maar aan belang toeneemt. Een sterk sociaal netwerk en de mogelijkheid tot lokale participatie is van groot belang voor het integratieproces van nieuwkomers. Het stimuleren van inburgeraars om via verschillende participatietrajecten hun sociaal netwerk te versterken (bv. via een buddyproject of het doen van vrijwilligerswerk) en volwaardig te participeren aan de samenleving, vormt voortaan de 4de pijler in het inburgeringsbeleid. Om het mogelijk te maken voor de inburgeraar om een geschikt aanbod te vinden, wordt er vanuit Vlaanderen gestimuleerd om een regionaal organisatienetwerk op te richten.

KINA wil zich als bovenlokale vereniging van OCMW’s engageren om dit mee op te zetten in de referentieregio Antwerpen (uitgezonderd de stad) en zoekt een gemotiveerde netwerkcoach die dit netwerk mee vorm wil geven.

Hou jij van een dynamische werkomgeving? Durf jij een nieuwe uitdaging aan? Heb jij een warm hart voor de sociale sector? Heb jij affiniteit met nieuwkomers in Vlaanderen en wil je er mee voor zorgen dat ze succesvol kunnen toetreden tot onze maatschappij? Kan jij organisaties en partners warm maken voor het uitbouwen van dit netwerk? Dan zijn we misschien op zoek naar jou!

Functie-inhoud

Je bent de operationele spil in het netwerk rond integratie en inburgering in onze regio.

Het is jouw verantwoordelijkheid om contacten te leggen met partners die hun schouders mee willen zetten onder dit project. Als contactpersoon sta je in voor een vlotte communicatie en samenwerking met alle partners uit het netwerk. Je organiseert afstemming tussen deze partners, de lokale besturen en alle andere relevante actoren in de regio en neemt actief en opbouwend deel aan vergaderingen.

Je zorgt als coach voor een kwalitatieve samenwerking van alle organisaties. Je bent een verbindingspersoon die actief meedenkt en naar oplossingen zoekt. Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk en zorgt voor betrokkenheid vanuit het werkveld.

Je werkt nauw samen met de projectcoördinator inburgering. Samen zetten jullie de lijnen van het traject uit. Je inventariseert noden en behoeften vanuit jouw voeling met de doelgroep, bij de ontplooiing van een gemeentelijk aanbod voor nieuwkomers. Vanuit je voeling met de doelgroep kan je noden en wensen op elkaar afstemmen en nieuwe acties uitwerken.

Je bouwt de nodige kennis en expertise op en adviseert en ondersteunt actief de lokale besturen vanuit die expertise. Je blijft op de hoogte van relevante regelgeving, geeft informatie door en organiseert informatiemomenten.

In jouw functie sta je met jouw voeten in het werkveld. Jouw doel is om het netwerk sterk uit te bouwen, en contacten te leggen die ervoor zorgen dat er een sterke operationele werking is waar nieuwkomers in onze regio beroep op kunnen doen.

Gezocht profiel

Algemeen

 • Je beschikt over een bachelordiploma.
 • Je hebt een warm hart voor de doelgroep van nieuwkomers in Vlaanderen.
 • Je hebt affiniteit met projectmatig werken (plannen, organiseren en resultaatsgericht en gestructureerd werken).
 • Je hebt kennis van de werking van een lokaal bestuur.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen.

Jobgerelateerde competenties

 • Je beschikt over coachende vaardigheden: je kan actoren enthousiasmeren, kan omgaan met conflicten en verschillende belangen, kan betrokkenheid creëren.
 • Je bent communicatief sterk, legt makkelijk contacten en kan op een heldere manier communiceren en rapporteren.
 • Je bouwt graag nieuwe samenwerkingen uit. Netwerken is jouw op het lijf geschreven.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent hands-on, flexibel en speelt in op nieuwe mogelijkheden.
 • Je kan goed plannen en organiseren.
 • Je werkt proactief, neemt zelf initiatief en beschikt over een probleemoplossend vermogen.

 Persoonsgebonden competenties

 • Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk.
 • Je bent leergierig en krijgt energie van nieuwe projecten.
 • Je bent flexibel, staat stevig in je schoenen en kan omgaan met stress.
 • Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin.
 • Je streeft naar kwaliteit en resultaatgerichtheid.
 • Je bent empathisch en hebt een sterk inlevingsvermogen.
 • Je bent klantvriendelijk.
 • Je bent collegiaal en loyaal.

Aanbod en voordelen

 • De vacature betreft een voltijdse contractuele functie voor 38u per week, voor een bepaalde duur van 2 jaar.
 • Een brutomaandloon vanaf €2883,19 (volgens barema niveau B1-B3). Overname van geldelijke anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring uit de privésector of als zelfstandige wordt geldelijk gevaloriseerd voor het aantal jaren relevante ervaring.
 • Een boeiende en afwisselende job in een aangename omgeving, met autonomie en verantwoordelijkheid.
 • Openbaar bestuur = stabiele werkgever.
 • Hospitalisatieverzekering na 6 maanden.
 • Maaltijdcheques van €8 / gewerkte dag
 • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen-Vlaanderen (GSD-v).
 • 2de pensioenpijler (3%)
 • Voor deze functie wordt een wervingsreserve vastgesteld met een geldigheid van 2 jaar.

Plaats tewerkstelling

 • Maatschappelijke zetel: Antwerpsesteenweg 503, 2390 MALLE
 • Uitvoering functie op de maatschappelijke zetel van KINA, bij de leden-OCMW van het arrondissement Antwerpen, of een andere plaats in opdracht van de organisatie. Je staat er dus voor open om je te verplaatsen naar de verschillende gemeenten binnen de regio KINA.

Waar en hoe solliciteren?

Kandidaturen moeten samen met een kopie van diploma en een curriculum vitae verzonden worden aan KINA p.v. t.a.v. mvr. Inse Hendrickx, Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle of naar personeel@kina.be.

Naam(Vereist)
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, docx, png, Max. bestandsgrootte: 4 MB, Max. aantal bestanden: 8.
  Toestemming(Vereist)
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.