Stafmedewerker informatieveiligheid en DPO

Algemene informatie

Welzijnsvereniging KINA p.v. is een OCMW-vereniging van 28 OCMW’s in het arrondissement Antwerpen. De vereniging is ontstaan in de jaren 80 vanuit het idee om via samenwerking tussen de bestaande voorzieningen een dringend hulpverleningssysteem in de “geestelijke gezondheidszorg” uit te bouwen. Als samenwerkingsverband helpen wij onze leden-OCMW’s bij het zoeken naar oplossingen voor problemen die een grensoverschrijdende aanpak vergen. Dynamisch en flexibel bieden wij ondersteuning telkens wanneer het OCMW geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen, capaciteitsproblemen of een tekort aan expertise.

OCMW’s zijn vanwege hun aansluiting op de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en grootschalige verwerking van persoonsgegevens verplicht in te zetten op informatieveiligheid en gegevensbescherming. Waar informatieveiligheid de nadruk legt op risico’s voor organisaties, legt gegevensbescherming de nadruk op risico’s voor burgers. Gegevensbescherming werd bovendien bij wet vastgelegd in de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Omdat een eigen informatieveiligheidsconsulent of ‘data protection officer’ (DPO) niet voor alle lokale besturen een haalbare kaart is, heeft KINA stafmedewerkers aangeworven die ingezet worden bij deze lokale besturen. Vandaag ondersteunt KINA elf lokale besturen bij het uitbouwen van een informatie-veilig bestuur door in te zetten op deze twee zaken.

Als stafmedewerker informatieveiligheid en als DPO sta je de OCMW’s en hun gemeenten bij in de uitvoering van hun verplichtingen rond informatieveiligheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), o.a. in het kader van de aansluiting op de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en het Rijksregister. De stafmedewerker speelt proactief en flexibel in op de ontwikkelingen binnen dit vakgebied en op de wijzigende behoeften van de leden.

Je werkt nauw samen met de algemeen directeur en het managementteam van de lokale besturen. Je ondersteunt de vertaling van regelgeving in procedures en processen en zorgt voor de nodige begeleiding bij het omzetten van theorie naar praktijk. Je zorgt, samen met de medewerkers van de lokale besturen, voor de opmaak van een plan van aanpak en staat in voor de opvolging en evaluatie.

Je begeleidt de lokale besturen bij het voeren van een informatieveilig bestuur.

Kent de regelgeving m.b.t. informatieveiligheid en Algemene Verordening Gegevensbescherming geen geheimen voor jou? Heb jij zin om de lokale besturen bij te staan bij hun beleid op dit vlak? Dan ben jij misschien wel de geknipte persoon voor deze functie!

Functie-inhoud

Jouw voornaamste taken:

 • Opnemen van de rol van informatieveiligheidscoördinator en DPO voor KINA en haar leden-OCMW en gemeenten.
 • Ondersteuning aan KINA en haar lokale besturen bij het ontwikkelen, implementeren en opvolgen van een informatieveiligheidsbeleid, onder andere met betrekking tot haar ICT-netwerk, beveiligde externe lijnen en bescherming van de privacy.
 • Ondersteuning en opvolging van digitaliseringsprojecten op vlak van informatieveiligheid en gegevensbescherming. Je zit samen met leveranciers om de keuzes op vlak van informatieveiligheid en gegevensbescherming in kaart te brengen, en kan deze keuzes helder uitleggen aan mensen zonder technische achtergrond zodat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken rekening houdende met de noden van de organisatie.
 • Informatie en advies verstrekken aan de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de werknemers die verwerken, meer bepaald over hun verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wettelijke gegevensbeschermingsbepalingen. Je begeleidt het invullen van het verwerkingsregister en geeft toelichting over het invullen van het verwerkingsregister. Je controleert verwerkingsovereenkomsten zowel juridisch als technisch. Je geeft aan wanneer DPIA’s noodzakelijk zijn en helpt mee aan het uitwerken van een praktische werkwijze voor het opmaken van DPIA’s. Je kan helder uitleggen wat een DPIA is aan iemand zonder juridische of technische achtergrond. Je kan een DPIA evalueren.
 • Opmaak modeldocumenten, policies, procedures en processen.
 • Opstellen en actualiseren van een informatieveiligheidsplan en organisatie van de bijhorende acties en implementaties. Je neemt initiatieven om samen met medewerkers binnen de organisaties de acties in te plannen en een implementatietraject te bepalen.
 • Coördineren van de toepassing van de wettelijke bepalingen en toezien op de naleving ervan.
 • Optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit en de betrokkenen.
 • Opvolgen van de regelgeving en evoluties in het werkveld. Je bent op de hoogte van recente uitspraken van toezichthoudende autoriteiten, nieuwe cyberdreigingen en de voor- en nadelen van digitaliseringstrends. Daarnaast neem je deel aan werkgroepen rond informatieveiligheid en gegevensbescherming waar je deelneemt aan overleg met leveranciers, de Vlaamse Toezichthoudende Commissie en andere belangrijke stakeholders om de uitdagingen van lokale besturen aan te kaarten en mee te werken aan structurele oplossingen.
 • Fungeren als back-up van je collega-consulenten.

 

Meer gedetailleerde informatie over de functie kan je opvragen via personeel@kina.be.

Gezocht profiel

algemeen

 • Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgeschakeld werd met Universitair onderwijs, dat toegang geeft tot het niveau A.
 • Je beschikt over een certificaat DPO of bent bereid om dit attest te behalen binnen een termijn van 6 maanden.
 • Je hebt kennis van regelgeving m.b.t. informatieveiligheid en de AVG van toepassing op OCMW’s en gemeenten.
 • Je beschikt over basiskennis informatie- en communicatietechnologie, inclusief ICT-netwerken, cloud, virtuele machines.
 • Je hebt een basiskennis privacy-by-design en privacy-by-default.
 • Je hebt kennis van de werking van een lokaal bestuur.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen.

Jobgerelateerde competenties

 • Je bent communicatief sterk en kan op een positieve manier onderhandelen, modereren en motiveren;
 • Je hebt sterke redactionele vaardigheden;
 • Je hebt sterke analytische vaardigheden en kan probleemoplossend werken;
 • Je kan een situatie, een lokale context of een dienstverlening diagnosticeren door het analyseren van gegevens;
 • Je kan beslissingen van de regering toepassen rekening houdend met de lokale context en belangen;
 • Je bent in staat om strategische doelstellingen te bepalen en deze om te zetten in concrete acties;
 • Je kan de uitgevoerde acties opvolgen, evalueren en aanbevelingen geven.

persoonsgebonden competenties

 • Je bent creatief ingesteld.
 • Je bent flexibel.
 • Je bent discreet en diplomatisch.
 • Je bent loyaal en kan je schikken naar beleid.
 • Je streeft naar kwaliteit en resultaatsgerichtheid.
 • Je bent collegiaal, zowel binnen KINA als binnen de lokale besturen.
 • Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin.

Aanbod en voordelen

 • De vacature betreft een voltijdse contractuele functie voor 38u per week, voor een bepaalde duur van 2 jaar, met nadien optie verlenging voor onbepaalde duur.
 • Een boeiende en afwisselende job in een aangename omgeving.
 • Brutomaandloon vanaf € 3500,01 (volgens barema niveau A1a-A2a-A3a). Overname van geldelijke anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring uit de privésector of als zelfstandige wordt geldelijk gevaloriseerd voor het aantal jaren relevante ervaring.
 • Openbaar bestuur = stabiele werkgever.
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag.
 • Hospitalisatieverzekering vanaf 6 maanden.
 • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen-Vlaanderen (GSD-V).
 • Voor deze functie wordt een wervingsreserve vastgelegd met een geldigheid van 2 jaar.

Plaats tewerkstelling

 • Maatschappelijke zetel: Antwerpsesteenweg 503, 2390 MALLE
 • Uitvoering functie op de maatschappelijke zetel van KINA en bij haar leden-OCMW’s van het arrondissement Antwerpen

Waar en hoe solliciteren?

Kandidaturen moeten samen met een kopie van diploma en een curriculum vitae verzonden worden via ons sollicitatieformulier op de website (www.kina.be) of rechtstreeks aan KINA t.a.v. mevr. Inse Hendrickx, Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle of via personeel@kina.be.

Naam(Vereist)
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, docx, png, Max. bestandsgrootte: 4 MB, Max. aantal bestanden: 8.
  Toestemming(Vereist)
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.