Stafmedewerker Juridische ondersteuning

Algemene informatie

Welzijnsvereniging KINA p.v. is een OCMW-vereniging van 27 OCMW’s in het arrondissement
Antwerpen. De vereniging is ontstaan in de jaren 80 vanuit het idee om via samenwerking tussen de
bestaande voorzieningen een dringend hulpverleningssysteem in de “geestelijke gezondheidszorg” uit
te bouwen. Er wordt gewerkt met een oproepcentrale en een noodbeddensysteem waarbij er opvang
voorzien wordt voor personen die zich in een psychosociale crisissituatie bevinden. Wanneer deze
personen niet terecht kunnen binnen het bestaande hulpverleningsnetwerk, kunnen zij worden
opgevangen in de noodbedden van KINA, waar deze opvang sinds 2002 in een eigen hotel te Malle
georganiseerd wordt.
Doorheen de jaren bouwde KINA p.v. een breed aanbod aan dienstverlening uit. Deze dienstverlening
groeide steeds vanuit bestaande noden en behoeften van onze OCMW-leden. KINA wil immers
vraaggericht en op maat van onze OCMW-leden ondersteuning bieden bij actuele noden en behoeften
en grensoverschrijdend oplossingen zoeken waar mogelijk.
Ondertussen beschikt KINA over een divers team van experten die ieder specialist zijn binnen hun
domein. Door de stijgende nood aan juridische ondersteuning zoeken wij een collega in het team
rechtshulp. Als stafmedewerker juridische ondersteuning sta je verschillende lokale besturen ter plaatse
bij in hun juridische dienstverlening aan de inwoners van de gemeente en ten aanzien van de interne
diensten van het OCMW.

Functie-inhoud

Als stafmedewerker juridische ondersteuning bij KINA kan je ingezet worden binnen verschillende
diensten van de welzijnsvereniging en haar OCMW-leden. Dit maakt dat je een zeer dynamisch en
uitdagend takenpakket hebt en kan proeven van de eigenheid van de werking van diverse lokale
besturen.
Een volledige functieomschrijving kan je opvragen op personeel@kina.be

Gezocht profiel

 •  Je beschikt over een master diploma rechten
 • Je beschikt over het attest uitgereikt door het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling betreffende
  het volgen van de basiscursus Schuldbemiddeling, of bent bereid om dit attest na de aanwerving
  zo snel mogelijk te behalen.
 • Je beschikt over een eigen wagen en een rijbewijs B.
 • Je beschikt over een bewijs van goed gedrag en zeden.
 • Je beheerst de Nederlandse taal.
 • Je beschikt over een grondige kennis van rechtshulp en schuldbemiddeling bij OCMW’s.
 • Je hebt een grondige kennis van het administratief recht.
 • Je beschikt over basiskennis van burgerlijk en sociaal recht.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart en doorverwijsmogelijkheden juridische hulpverlening

JOBGERELATEERDER COMPETENTIES

Rechtshulp ten aanzien van de cliënt:

 • Inzicht geven in de rechten en plichten van de cliënt.
 • Contact opnemen en bemiddelen met de tegenpartij.
 • Verzoekschriften en/of bezwaarschriften opstellen (vb. voor het vredegerecht).
 • Standaardovereenkomsten opmaken (bv. inzake omgangsregeling kinderen).
 • Doorverwijzen naar een (pro deo-) advocaat of naar andere bevoegde en gespecialiseerde
  instanties.
 • Inzetten voor schuldbemiddeling ten aanzien van cliënten:
  ▪ onderzoeken van de gegrondheid en correctheid van de schulden,
  ▪ onderhandelen met tegenpartijen, advocaten, gerechtsdeurwaarders,… en trachten te
  bemiddelen,
  ▪ bekijken of cliënten hun inkomen op één of andere manier kan verhogen, of ze nog kunnen
  besparen op lopende uitgaven,
  ▪ Afhankelijk van de ernst van de schuldenlast en van de financiële mogelijkheden
  begeleiden naar budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling.

Rechtshulp ten aanzien van de interne diensten van het OCMW:

 • Inzicht geven in de rechten en plichten van de dienst van het OCMW.
 • Contracten nakijken.
 • Brieven opmaken.
 • Modeldocumenten opstellen voor gebruik binnen de OCMW-werking.
 • Nieuwe regelgeving opvolgen en terugkoppelen naar het OCMW (bv. wetswijzigingen omtrent
  minvermogenden).
  Verdediging van dossiers bij de rechtbank:
 • Verdedigen van dossiers bij het vredegerecht in het kader van een aanvraag collectieve
  schuldenregeling.
 • Verdedigen van dossiers bij de arbeidsrechtbank in het kader van een beroepsprocedure tegen
  een OCMW-beslissing.

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES

 • Je bent loyaal en kan je schikken naar beleid.
 • Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin en kan dit ook uitstralen op cliënten.
 • Je bent flexibel en kan omgaan met stress.
 • Je bent discreet en diplomatisch.
 • Je streeft naar kwaliteit en resultaatgerichtheid.
 • Je bent klantvriendelijk.

Aanbod en voordelen

 • De vacature betreft een voltijdse contractuele functie (38/38), voor onbepaalde duur.
 • Een boeiende en afwisselende job in een aangename omgeving.
 • Brutomaandloon vanaf €3.714,32 (volgens barema niveau A1a-A2a-A3a). Ervaring wordt geldelijk
  gevaloriseerd voor het aantal jaren relevante ervaring.
 • 32 verlofdagen, met opbouwend na 5, 10 en 15 jaar een bijkomende anciënniteitsdag.
 • Openbaar bestuur = stabiele werkgever.
 • Hospitalisatieverzekering bij indiensttreding.
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag.
 • Ecocheques.
 • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Voordelen ter bevordering van fietsmobiliteit.
 • Aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen-Vlaanderen (GSD-v).
 • 2de pensioenpijler (3%).
  Voor deze functie wordt een wervingsreserve vastgesteld met een geldigheid van 2 jaar.

Plaats tewerkstelling

Maatschappelijke zetel: Antwerpsesteenweg 503, 2390 MALLE
Uitvoering functie bij de leden-OCMW van het arrondissement Antwerpen, of een andere plaats in
opdracht van de organisatie

Waar en hoe solliciteren?

Kandidaturen moeten samen met een kopie van diploma, een curriculum vitae en een bewijs van goed
gedrag en zeden uiterlijk op 24 mei verzonden worden aan KINA t.a.v. mevr. Inse Hendrickx,
Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle of naar personeel@kina.be

 

Naam(Vereist)
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, docx, png, Max. bestandsgrootte: 4 MB, Max. aantal bestanden: 8.
  Toestemming(Vereist)
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.