Stafmedewerker Psycholoog

Algemene informatie

Psychologische hulp is in onze huidige maatschappij nog te vaak te duur voor een groot deel van de
bevolking. OCMW’s worden bijgevolg vaak geconfronteerd met cliënten met een hoge zorgnood die
vastlopen op lange wachtlijsten bij betaalbare organisaties, zoals CAW, CGG, enz. Onbehandelde
psychologische problemen hebben hun impact op verschillende levensdomeinen. Mensen geraken
sociaal geïsoleerd, verliezen hun interesse, kampen met een chronisch energietekort, ontwikkelen
fysieke klachten, enz. Hierdoor zijn ze uiteindelijk niet meer in staat hun verantwoordelijkheden in het
dagelijkse leven op te nemen zodat de problemen alleen maar toenemen.

Meer dan 4 jaar geleden zijn wij op vraag van onze leden-OCMW gestart met het aanbod van eerstelijns
psychologische dienstverlening door een stafmedewerker psycholoog, in het verlengde van de werking
van de sociale diensten van de OCMW’s. Recentelijk zijn we ook erkend binnen de conventie ELPZ en
zijn we sinds 01/03/2023 gestart met onze vernieuwde werking.

Momenteel is er een groeiende vraag vanuit onze OCMW’s naar eerstelijns psychologische
ondersteuning. Daarom zijn wij op zoek naar 1 bijkomende stafmedewerker psycholoog om ons team te versterken.

Via rechtstreekse begeleidingscontacten zal je cliënten met ernstige psychologische en/of
psychiatrische problematieken opnieuw in een positie plaatsen waarin ze verandering in hun leven
kunnen brengen.

Heb jij een grote affiniteit met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen? Wil jij graag jouw steentje
bijdragen aan een laagdrempelige psychologische ondersteuning? Wil jij mee het verschil maken? Dan
zijn we misschien wel op zoek naar jou!? Wil jij mee het verschil maken? Dan zijn we misschien wel op
zoek naar jou!

Functie-inhoud

Jouw voornaamste taken:

 • Psychologische hulpverlening aan cliënten in afwachting van structurele hulpverlening op langere termijn.
 • Detectie van psychosociale of psychiatrische problematieken.
 • Vraagverduidelijking.
 • Inzetten op zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en weerbaarheid van cliënten.
 • (Helpen bij het zoeken naar) gerichte doorverwijzing van cliënten.
 • Cliëntbespreking met de medewerkers van de sociale dienst.
 • Formuleren van advies aan medewerkers m.b.t. omgang met cliënten met psychosociale of psychiatrische problematieken en de opmaak en evaluatie van begeleidingsdoelen.

Een volledige functieomschrijving kan je opvragen op personeel@kina.be

Gezocht profiel

Algemeen:

 • Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgeschakeld werd met Universitair onderwijs in één van de afstudeerrichtingen van de faculteit psychologie.
 • Je beschikt over een eigen wagen en een rijbewijs B.
 • Je bent medisch geschikt (een onderzoek aan de arbeidsgeneesheer is vereist).
 • Je beschikt over een bewijs van goed gedrag en zeden.
 • Je beheerst de Nederlandse taal.
 • Je hebt voldoende kennis van diverse psychologische en psychiatrische problematieken.
 • Je hebt kennis van armoedeproblematieken.
 • Je hebt grondige kennis van de sociale kaart m.b.t. psychologische ondersteuning, met het oog op gerichte doorverwijzing.
 • Je bent vertrouwd met het voeren van gesprekstherapie.
 • Ervaring als psycholoog t.a.v. maatschappelijk kwetsbare doelgroepen is een pluspunt.

Jobgerelateerde competenties:

 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
 • Je bent communicatief sterk en kan op een positieve manier onderhandelen, modereren en motiveren.
 • Je werkt proactief en beschikt over een probleemoplossend vermogen.
 • Je bent flexibel en kan je aanpassen aan noden binnen verschillende diensten.
 • Je staat stevig in je schoenen, je kunt anticiperen op moeilijke situaties en kunt omgaan met complexe dossiers.
 • Je bent administratief onderlegd en in staat helder te rapporteren.
 • Je kan samenwerken met andere hulpverleners in het kader van de hulpverlening van OCMW-cliënten met psychosociale en psychiatrische problematieken.
 • Je kan psychosociale en psychiatrische problematieken van OCMW-cliënten detecteren en benoemen.
 • Je ben in staat om een hulpverleningstraject van OCMW-cliënten met psychosociale of psychiatrische problematieken mee te bepalen en op basis hiervan de gepaste doorverwijzing te bepalen.

Persoonsgebonden competenties:

 • Je bent loyaal en kan je schikken naar beleid.
 • Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin en kan dit ook uitstralen op cliënten.
 • Je bent flexibel en kan omgaan met stress.
 • Je bent discreet en diplomatisch.
 • Je streeft naar kwaliteit en resultaatgerichtheid.
 • Je bent klantvriendelijk.
 • Je bent empathisch en hebt een sterk inlevingsvermogen.

 

Aanbod en voordelen

 • De vacature betreft een deeltijdse contractuele functie voor onbepaalde duur.
 • Bruto maandloon vanaf € 1820,74 (volgens barema niveau A1a-A2a-A3a). Overname van geldelijke anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring uit de privésector of als zelfstandige wordt geldelijk gevaloriseerd voor het aantal jaren relevante ervaring.
 • Openbaar bestuur = stabiele werkgever.
 • Hospitalisatieverzekering na 6 maanden.
 • Maaltijdcheques van €8 / gewerkte dag
 • Ecocheques
 • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen-Vlaanderen (GSD-v).
 • 2de pensioenpijler (3%)
 • Voor deze functie wordt een wervingsreserve vastgesteld met een geldigheid van 2 jaar.

Plaats tewerkstelling

 • Maatschappelijke zetel: Antwerpsesteenweg 503, 2390 MALLE
 • Uitvoering functie op de maatschappelijke zetel van KINA, bij de leden-OCMW van het arrondissement Antwerpen, of een andere plaats in opdracht van de organisatie. Je staat er dus voor open om je te verplaatsen naar de verschillende gemeenten binnen de regio KINA.

Waar en hoe solliciteren?

Kandidaturen moeten samen met een kopie van diploma, een curriculum vitae en een bewijs van goed gedrag en zeden uiterlijk verzonden worden aan KINA t.a.v. mvr. Inse Hendrickx, Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle of naar personeel@kina.be

 

Naam(Vereist)
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, docx, png, Max. bestandsgrootte: 4 MB, Max. aantal bestanden: 8.
  Toestemming(Vereist)
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.