Stafmedewerker sociale economie

Algemene informatie

Welzijnsvereniging KINA p.v. is een OCMW-vereniging van 28 OCMW’s in het arrondissement Antwerpen. De vereniging is ontstaan in de jaren 80 vanuit het idee om via samenwerking tussen de bestaande voorzieningen een dringend hulpverleningssysteem in de “geestelijke gezondheidszorg” uit te bouwen. Als samenwerkingsverband helpen wij onze leden-OCMW’s bij het zoeken naar oplossingen voor problemen die een grensoverschrijdende aanpak vergen. Dynamisch en flexibel bieden wij ondersteuning telkens wanneer het lokaal bestuur geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen, capaciteitsproblemen of een tekort aan expertise.

Als stafmedewerker sociale economie ben je de stuwende kracht achter de regierol sociale economie die KINA op zich neemt voor een aantal besturen. Vanuit deze regierol sociale economie zal je het werkveld omtrent sociale economie mee vormgeven, samenwerking stimuleren, kennis delen en meer tewerkstelling creëren voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit willen we verwezenlijken vanuit een open partnerschap tussen de participerende lokale besturen.

Bovendien sta je als specialist de lokale besturen bij in de uitvoering van hun activiteiten rond sociale economie door proactief en flexibel in te spelen op de ontwikkelingen binnen dit vakgebied en op de wijzigende behoeften van de leden, zoals bijvoorbeeld de coördinatie van een regionaal initiatief wijk-werken, een overlegplatform rond dienstencheques, de coördinatie van een uitleendienst voor kinderfietsen, de opstart van een voedseldistributieplatform,… Je zal deze activiteiten mee opstarten en ondersteunen.

Functie-inhoud

Jouw voornaamste taken:

 • Ontwikkelen van een gedragen beleidsvisie omtrent de lokale sociale economie binnen de regio.
 • Informatieverzameling en uitvoeren van wetenschappelijke analyses op het terrein van lokale werkgelegenheid en sociale economie.
 • Opmaak van beleids- en actieplannen met betrekking tot de sociale economie en uitwerken van bijhorende acties.
 • Ondersteunen van KINA, haar lokale besturen en sociale economieondernemingen bij de ontwikkeling, implementatie en optimalisatie van hun initiatieven in de sociale economie.
 • Opvolgen van de regelgeving, relevante beleidsontwikkelingen en de lokale noden in de sociale economie en vertalen naar de gebruikers.
 • Voorbereiden, voorzitten en verslag maken van overlegplatformen, werkgroepen, etc. die voortvloeien uit de regierol sociale economie.
 • De principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen bekendmaken bij de lokale besturen en in het bredere werkveld.

Een volledige functieomschrijving kan u opvragen op personeel@kina.be.

Gezocht profiel

algemeen

 

 • Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgeschakeld werd met Universitair onderwijs, dat toegang geeft tot het niveau A.
 • Je hebt een grondige kennis van het werkveld van de sociale economie.
 • Je hebt een grondige kennis van de bestaande regelgeving sociale economie en tewerkstellingsmaatregelen.
 • Je hebt kennis van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethodes.
 • Je hebt kennis van de werking van een lokaal bestuur.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen.

 

Jobgerelateerde competenties

 

 • Je bent communicatief sterk en kan op een positieve manier onderhandelen, modereren en motiveren.
 • Je hebt sterke redactionele vaardigheden;
 • Je hebt sterke analytische vaardigheden en kan probleemoplossend werken;
 • Je bent vertrouwd met het gebruik van sociale onderzoeksmethoden;
 • Je kan een situatie, een lokale context of een dienstverlening diagnosticeren door het analyseren van economische, demografische, sociale, … gegevens;
 • Je kan beslissingen van de regering toepassen rekening houdend met de lokale context en belangen;
 • Je bent in staat om de uit te voeren projecten te bepalen;
 • Je kan de uitgevoerde acties controleren en aanbevelingen geven.

persoonsgebonden competenties

 

 • Je bent creatief ingesteld.
 • Je bent flexibel.
 • Je bent discreet en diplomatisch.
 • Je bent loyaal en kan je schikken naar beleid.
 • Je streeft naar kwaliteit en resultaatsgerichtheid.
 • Je bent collegiaal, zowel binnen KINA als binnen de lokale besturen.
 • Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin.

 

 

 

Aanbod en voordelen

 • De vacature betreft een voltijdse contractuele functie voor 38u per week, voor een bepaalde duur van 2 jaar.
 • Een boeiende en afwisselende job in een aangename omgeving.
 • Brutomaandloon vanaf € 3431,36 (volgens barema niveau A1a-A2a-A3a). Overname van geldelijke anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring uit de privésector of als zelfstandige wordt geldelijk gevaloriseerd voor het aantal jaren relevante ervaring.
 • Openbaar bestuur = stabiele werkgever.
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag.
 • Hospitalisatieverzekering vanaf 6 maanden.
 • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen-Vlaanderen (GSD-V).
 • Voor deze functie wordt een wervingsreserve vastgelegd met een geldigheid van 2 jaar.

Plaats tewerkstelling

 • Maatschappelijke zetel: Antwerpsesteenweg 503, 2390 MALLE
 • Uitvoering functie op de maatschappelijke zetel van KINA en bij haar leden-OCMW’s van het arrondissement Antwerpen

Waar en hoe solliciteren?

Kandidaturen moeten samen met een kopie van diploma en een curriculum vitae verzonden worden aan KINA p.v. t.a.v. mvr. Inse Hendrickx, Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle of naar personeel@kina.be. Online solliciteren kan ook via de website https://kina.be/vacatures/.

Naam(Vereist)
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, docx, png, Max. bestandsgrootte: 4 MB, Max. aantal bestanden: 8.
  Toestemming(Vereist)
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.