Verzorgende , OCMW Nijlen

Algemene informatie

Als verzorgende binnen team zorgverlening, bied je sociale en praktische hulp in de algemene huishouding bij gezinnen en senioren, en draag je hierdoor bij tot het in stand houden van een zo optimaal mogelijk gezinsleven of ondersteuning bij het zelfstandig wonen.

KINA werft aan voor terbeschikkingstelling aan OCMW Nijlen.

 

Functie-inhoud

De verzorgende kan ingeschakeld worden bij gezinnen en ouderen die nog thuis wonen of de dagopvang (indien de gemeente er één heeft).

Voor de verzorgende bij gezinnen en ouderen die nog thuis wonen, bestaat het takenpakket uit persoonsverzorging, huishoudelijke taken en psychosociale ondersteuning. De hulp van de verzorgende draagt bij tot het in stand houden of verbeteren van een zo optimaal en kwaliteitsvol zelfstandig leven. De verzorgende in de dagopvang staat in voor de dagdagelijkse werking. De dagopvang wil een aangename dagbesteding aanbieden aan ouderen en zorgbehoevenden door sociale contacten en georganiseerde activiteiten aan te bieden. Naast administratie en animatie zijn er ook nog andere taken. De verzorgende verzorgt het onthaal van de bezoekers, bereidt de activiteiten voor en begeleidt de bezoekers hierbij. De verzorgende staat in voor de maaltijden en biedt de nodige zorg waar nodig. De bewoners van de assistentiewoningen kunnen ook gebruik maken van de dagopvang. Kennis en ervaring in het omgaan met personen met dementie zijn dan ook een meerwaarde. De verzorgende van de dagopvang levert een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen isolement en vereenzaming.

Uitvoerende taken

 

Verzorgende bij gezinnen en ouderen die nog thuis wonen

 

 • Biedt huishoudelijke hulp, verzorging, administratieve en psychosociale ondersteuning aan bij gezinnen en ouderen die nog thuis wonen;
 • Stimuleert en activeert de zelfredzaamheid van de klanten

 

Verzorgende bij de dagopvang

 

 • Biedt activiteiten aan, verzorgt de maaltijden en begeleidt de bezoekers van de dagopvang;
 • Vervult de administratieve formaliteiten in verband met de dagdagelijkse werking van de dagopvang;
 • Motiveert de bezoekers van de dagopvang om deel te nemen aan de activiteiten

Gezocht profiel

KENNIS

Heeft o.m. kennis over de volgende onderwerpen of is bereid om zich hierin bij te scholen:

 • Kennis van verzorging en huishoudelijke taken;
 • Basiskennis EHBO;
 • Kennis van groepen en groepsdynamieken;
 • Kennis van verschillende doelgroepen: o.a. ouderen, mensen met dementie, gezinnen in armoede, …;
 • Basiskennis administratie en sociale kaart;
 • Gangbare softwaretoepassingen
VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES
 • Eigen werkzaamheden kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken;
 • Vlotte en correcte omgang met collega’s, bezoekers en leidinggevenden;
 • Met groepen kunnen werken, activiteiten organiseren en begeleiden;
 • Vlotte mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Administratieve vaardigheden;
 • Tact en discretie;
 • Klantvriendelijkheid;
 • Flexibel;
 • Kennis van verschillende klantgroepen;
 • Bereid om zich bij te scholen

 

Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan ten allen tijde worden aangepast aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen KINA of binnen het plaatselijk OCWM binnen welk werkingsgebied men tewerkgesteld wordt.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

 • De burgerlijke en politieke rechten genieten en een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie.
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Voldoen aan de vereiste betreffende taalkennis.
 • Slagen voor de selectieprocedure.

 

In het bezit zijn van een rijbewijs B strekt tot aanbevelen.

Diplomavereiste:

Je bent houder van een diploma of attest dat je in staat stelt om een inschrijvingsbewijs als verzorgende bij het Agentschap Zorg en Gezondheid te bekomen.

 

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke, praktische en mondelinge proef. Deze proeven zullen in januari 2023 plaatsvinden. De exacte datum en locatie zal later meegedeeld worden.

Aanbod en voordelen

 • Je werkt van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 12u30. De resterende uren in de namiddag zijn in onderling overleg af te spreken.
 • in contractueel dienstverband, met een deeltijdse overeenkomst voor 19/38 uur per week, IFIC categorie 11bis.
 • maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding of een sociaal abonnement.
 • een deeltijds maandelijks brutoloon van minimum 1283,93 euro, (naargelang het aantal jaren relevante ervaring). Meer info over loonvoorwaarden kan je bekomen bij KINA 03 218 72 09 of personeel@kina.be.
 • Er wordt voor deze functie een wervingsreserve aangelegd van één jaar.

Plaats tewerkstelling

OCMW Njilen

Waar en hoe solliciteren?

Kandidaturen voor deze functie kunnen tot en met 6 december 2022 ingediend worden op volgende manieren:

Door een sollicitatiebrief, samen met uw cv, kopie diploma en een uittreksel uit het strafregister (max 2 maand oud):

 

 • per post te versturen t.a.v. team personeel, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen
 • persoonlijk te overhandigen tegen ontvangstbewijs
 • te mailen naar personeel@nijlen.be

 

Voor meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden kan u terecht bij team personeel van het lokaal bestuur Nijlen via 03 410 02 84 of personeel@nijlen.be

 

Voor informatie over de loonvoorwaarden kan u terecht bij KINA via 03 218 72 09 of personeel@kina.be

Naam(Vereist)
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, docx, png, Max. bestandsgrootte: 4 MB, Max. aantal bestanden: 8.
  Toestemming(Vereist)
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.