Belrai screener 2021 – Opleidingen

Opleidingen  |  3 jaren geleden

BelRAI screener 2021 - Het instrument van de toekomst om de zorgnood van zorgbehoevenden in te schalen! KINA organiseert in samenwerking met VVSG opleidingssessies voor indicatiestellers van onze lokale besturen. Heeft uw bestuur interesse in deelname?

Wat is de belrai screener?

De BelRAI screener is een instrument dat zal bepalen wie in de toekomst nood heeft aan een volledige BelRAI beoordeling en wie toegang krijgt tot de Vlaamse Sociale Bescherming.

De BelRAI screener bevat verschillende onderdelen om de fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgnoden bij zorgbehoevenden in te schatten. Deze zal de BEL-score, KATZ-schaal en Medisch Sociale Schaal vervangen om te bepalen wie recht heeft op de Vlaamse zorgbudgetten.

Uitrol Belrai screener?

Vanaf 1 juni 2021 moeten alle diensten gezinszorg en indicatiestellers voor de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de voormalige Vlaamse zorgverzekering) de zorgbehoefte bepalen aan de hand van de BelRAI Screener. Om met dit instrument te mogen werken, moeten de indicatiestellers verplicht een opleiding volgen.

In de toekomst komt er bijvoorbeeld ook een BelRAI instrument voor de woonzorgcentra (Long Term Care Facility of LTCF), een uitgebreide BelRAI beoordeling voor de thuiszorg (BelRAI HomeCare of HC), een BelRAI voor palliatieve zorgen, een BelRAI screener voor kinderen enz.

Volg de opleiding Belrai screener bij KINA!

Welzijnsvereniging KINA p.v. organiseert in samenwerking met de VVSG opleidingssessies om de indicatiestellers van onze 29 leden-OCMW’s op te leiden in het gebruik van de BelRAI Screener. De trainers zijn ervaren stafmedewerkers van KINA die opgeleid zullen worden door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Zij zullen fungeren als expert in deze materie en volgen jaarlijks intervisiemomenten en bijkomende opleidingen bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek om hun kennis te onderhouden.

KINA organiseert vier sessies op onderstaande momenten. Het gaat om sessies van twee halve dagen, aangevuld met een zelfstandige e-learningmodule van ongeveer een halve dag:

  • dinsdag 2 en 9 februari 2021 (6 van 15 plaatsen beschikbaar)
  • donderdag 11 en 18 maart 2021 (5 van 15 plaatsen beschikbaar)
  • donderdag 25 maart 2021 en 1 april 2021 (13 van 15 plaatsen beschikbaar)
  • dinsdag 20 en 27 april 2021 (5 van 15 plaatsen beschikbaar)

Schrijf je in via vormingspunt@kina.be.

Heb je nog vragen of wil je meer info? Neem dan contact op met home@kina.be of 03/218.72.09.

Wij kijken er alvast naar uit om u te mogen verwelkomen!