Dag van de Privacy

Algemeen  |  5 maanden geleden

Op 28 januari is het weer de Europese Dag van de Privacy, een dag waarop we stilstaan bij iets waar we allemaal recht op hebben: privacy.

In een wereld vol technologische vooruitgang is het cruciaal om bewust om te gaan met jouw persoonlijke gegevens en de bescherming ervan. Om jouw persoonsgegevens goed te beschermen legt Europa privacyregels op in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zowel KINA als de leden-OCMW maken onderdeel uit van de overheid. OCMW’s zijn enerzijds aangesloten op de KSZ en verwerken anderzijds op grootschalige wijze persoonsgegevens. Deze lokale overheden besteden tijd en middelen aan informatiebeveiliging en gegevensbescherming om datalekken te vermijden en zo het vertrouwen van de burger in deze geliefde dienstverlening te versterken en te behouden. Naar aanleiding van de dag van de privacy frissen we deze regels graag even met je op.

Bekijk hier het infofilmpje

Ondersteuning door onze DPO’s

Welzijnsvereniging KINA p.v. beschikt over een team van DPO’s die onze lokale besturen ondersteunen bij deze informatiebeveiliging en gegevensbescherming, volgens de geldende regelgeving. Dit kan onder meer gaan over het opnemen van de volgende taken:

  • Opmaken en up-to-date houden van het verwerkingsregister faciliteren
  • Advies of toelichting geven in het kader van de AVG en informatieveiligheid
  • Opmaken van beleid faciliteren (zoals het uitoefenen van rechten van betrokkenen en het informatieveiligheidsbeleid)
  • Opmaken van en rapporteren over actieplannen op basis van risicoanalyse en maturiteitsmeting (zoals het informatieveiligheidsplan)
  • Opmaken, implementeren, evalueren en bijsturen van procedures (zoals omgaan met datalekken en goed toegangsbeheer)
  • Sensibilisering van medewerkers (zoals bijvoorbeeld sterke wachtwoorden gebruiken, persoonsgegevens veilig communiceren en BCC gebruiken in plaats van CC)
  • In kaart brengen van de verantwoordelijkheden met betrekking tot informatieveiligheid (preventie, toezicht, opsporing en verwerking)
  • Organiseren van externe (of interne) audits om na te gaan of het informatieveiligheidsbeleid de doelstellingen bereikt
  • Voorbereiden van de jaarlijkse vragenlijst minimale normen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ)
  • Deelname aan de werkgroep informatie- en cyberveiligheid van VVSG ter bevordering van kennisdeling

Heeft jouw bestuur nood aan de ondersteuning van een DPO? Dan staan wij graag voor jou klaar!

Naar pagina Informatieveiligheid & DPO