Kalmthout, Ranst, Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel en VDAB gaan structureel samenwerken

Samenwerking  |  2 jaren geleden

“Een actief werkgelegenheidsbeleid op maat van iedereen”, dat is de ambitie en de doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen van KINA en VDAB. De partners willen met deze nieuwe overeenkomst elkaar beter leren kennen en de extra noden en pijnpunten van de regio in kaart brengen.

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen is volgens het akkoord één van de hefbomen om die ambitie te bereiken.

Drie centrale ambities

De gemeenten Kalmthout, Ranst, Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel en VDAB gaan actief samenwerken voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid. Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB: “Door de krachten te bundelen met de lokale besturen kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor de knelpunten die er nog heersen in de regio en samen de uitdagingen op de arbeidsmarkt aanpakken. Met deze samenwerkingsovereenkomst wil VDAB de goede samenwerking met deze gemeenten verankeren en versterken.”

De partners hebben samen actiedomeinen en acties vastgelegd waarmee ze drie ambities nastreven:

  • meer inwoners aan het werk
  • veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt
  • sterkere loopbanen in een stimulerend leerklimaat

Minister van Werk Jo Brouns: “Met deze overeenkomst geeft VDAB-Antwerpen samen met de lokale besturen van Kalmthout, Ranst, Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel gestalte aan de uitvoering van het vernieuwde werkgelegenheidsakkoord. Om een breed en gediversifieerd activeringsbeleid uit te voeren en drempels weg te werken, zijn partnerschappen op lokaal niveau cruciaal. Er is ontzettend veel expertise bij de verschillende arbeidsmarktactoren aanwezig. De aanwezige kennis en kunde bundelen, alsook met vereende krachten inzetten, moet de burger die aan het werk wil, maximaal ondersteunen op het pad naar werk. De bijna 5.000 openstaande vacatures bewijzen daar de noodzaak toe.”

Regionale jobbeurs

Op 15 september organiseerden de partners alvast een regionale jobbeurs in gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis in Wijnegem. Deze beurs is al een eerste gezamenlijke actie die voortvloeit uit de samenwerking.

Ontdek hier het artikel in het Nieuwsblad!

De rol van KINA

Welzijnsvereniging KINA p.v. coördineerde het tot stand komen van de samenwerkingsovereenkomst vanuit de rol die ze opneemt voor deze 7 lokale besturen als regisseur sociale economie en werk.

Coördinator sociale economie, Liesbeth Vrints: “De uitdagingen op de arbeidsmarkt in onze regio zijn groot, maar samen bereiken we meer.  Door op lokaal niveau samen te werken kunnen we gericht zoeken naar oplossingen en willen we het verschil mee maken.  We kijken ernaar uit om samen acties uit te werken”.

Vanuit deze insteek werd de samenwerking tussen de verschillende partners gefaciliteerd en voorbereid.

De samenwerkingsovereenkomst loopt tot 31 december 2025.

Wil je graag meer weten over de regierol sociale economie en werk en wat we voor jouw bestuur kunnen betekenen?

Kom er hier meer over te weten!