KOPop GGZ: Lezing The body keeps the score

Algemeen  |  5 dagen geleden

Het team psychologische ondersteuning van welzijnsvereniging KINA p.v. organiseert naar jaarlijkse gewoonte een KOPop GGZ. Het doel is om de leden van KINA te ondersteunen in het werken rond verschillende GGZ thema’s. Tijdens de bijeenkomsten kan je collega’s ontmoeten van andere besturen, ervaringen delen en een grotere deskundigheid over GGZ thema’s verwerven.

Het KOPop van 25 april 2024 stond in het teken van het thema ‘Trauma’. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met The Human Link (https://www.thehumanlink.be/). Psycholoog Bep Trogh gaf een heldere en boeiende lezing ‘The Body keeps the score’ over traumasensitief werken. Niet alleen weten we meer over wat een schokkende gebeurtenis is, ook versterkten we onze vaardigheden om cliënten te ondersteunen bij schokkende gebeurtenissen. En last but not least, stonden we stil bij hoe je voor jezelf en je team kunt zorgen.

Need to knows over ‘Traumasensitief werken’

WAT IS EEN SCHOKKENDE GEBEURTENIS?

 • Niet elke schokkende gebeurtenis, wordt een trauma.
  • 85% van de mensen ontwikkelt geen trauma!
 • Een schokkende gebeurtenis is acute stress of wordt omschreven als
  • Een onverwachtse gebeurtenis
  • Met hevige reacties
  • En een aanwijsbare stressor

Bij chronische stress loopt de emmer geleidelijk aan over door verschillende stressoren.

WAT ZIJN MOGELIJKE REACTIES?

 • Eerste drie maanden zijn veel lichamelijke en mentale reacties normaal zoals heftige emoties, spierpijnen, slaapstoornissen,…!
 • Pas na drie maanden kan een schokkende gebeurtenis tot een trauma ontwikkelen als
  • de reacties niet afnemen na deze 3 maanden
  • het voor ernstig lijden en beperkingen zorgt in je dagelijks functioneren

WAT HEB JE NODIG OM TE VERWERKEN?

 • De eerste 48 uren na een schokkende gebeurtenis, zetten we in op normaliseren van de emoties en erkennen van wat mensen vertellen
 • Een basisvoorwaarde voor de gezonde verwerking: geef natuurlijk gemeende steun!
  • Luisteren, is ook doen!

HOE ZORG DRAGEN VOOR ONSZELF

 • Zet als team in op formele en informele steun.
 • Versterk je compassie-vaardigheden, en niet zozeer je empathische vaardigheden!

Wil jouw team of collega’s zich meer verdiepen in dit thema of in een andere thema over geestelijke gezondheid bv. Verslaving, suïcidepreventie,…? Stel je vraag aan psycholoog@kina.be!

We nemen contact op met jou en stemmen af over je vraag.

Heb je interesse in de presentatie? Klik hier!