Wereld Alzheimer Dag

Algemeen  |  7 maanden geleden

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Deze dag wil KINA mee ondersteunen door, samen met de Alzheimer Liga Vlaanderen, een knoop te leggen in onze zakdoek, veter, sjaal,... als teken dat je mensen met dementie niet vergaat.

Daarnaast onderneemt KINA in haar dagelijkse werking al een aantal initiatieven om mensen met dementie te ondersteunen…

Regionaal praatcafé dementie ‘Dwaallicht’

We zetten naar aanleiding van deze dag ons initiatief Dwaallicht in de kijker. Het regionaal praatcafé dementie ‘Dwaallicht’ wil dementie bespreekbaar maken voor en tussen mensen met dementie, familieleden, mantelzorgers,… Tijdens het praatcafé komen enerzijds een deskundige over dementie aan bod en anderzijds een mantelzorger. Het is een kans om mensen die in aanraking komen met dementie informatie te laten vergaren, maar ook om in gesprek te gaan met anderen. Meer info terug te vinden via volgende link.

In de toekomst…

In de toekomst zal KINA, binnen haar Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg, de rol van referentiepersoon dementie opnemen. Dit is een regionale dienst waar 6 gemeenten (Hove, Schelle, Schilde, Nijlen, Wijnegem en Wommelgem) onder vallen en is ontstaan naar aanleiding van de verwachtingen omtrent schaalgrootte in nieuwe regelgeving (het woonzorgdecreet van 13 maart 2009).

KINA ontving subsidies om een referentiepersoon dementie op te leiden om met de nodige expertise ondersteuning te kunnen bieden en mensen met dementie te vertegenwoordigen binnen haar dienst. Aangezien 70% van de personen met dementie thuis wonen, is er meer en meer nood aan ondersteuning van o.a. werknemers in de thuiszorg en mantelzorgers. De verwachting is ook dat dit aantal alleen nog maar stijgt, omwille van de vergrijzing van de bevolking. Hoe en op welke manier dit verder vorm krijgt, wordt in de loop van 2024 meer duidelijk.