Home
A tot Z |

Missie, Visie, Doelstellingen en Kwaliteitseisen

Missie en Visie
Als bovenlokale structuur staat Welzijnsvereniging KINA p.v. voor de grensoverschrijdende samenwerking van 29 OCMW's in het arrondissement Antwerpen, evenals voor de ondersteuning van die OCMW-werking die de lokale capaciteit te boven gaat.
Doelstellingen
 • Door samenwerking en bundeling van kennis en informatie, genereert KINA schaalvoordelen en synergievoordelen voor de aangesloten leden.
 • Door pro-actief optreden en professionele support, verlicht KINA de last van nieuwe ontwikkelingen, opdrachten en verplichtingen voor de lokale OCMW's.
 • KINA biedt een professionele werking en knowhow die de capaciteit van de lokale OCMW's overstijgen.
 • De hele werking en organisatie van KINA is steeds flexibel en speelt in op de ontwikkelingen in het welzijnslandschap en op de wijzigende behoeften van de leden.
 • Alles wat KINA doet heeft een economisch verantwoorde toegevoegde waarde voor 1 of meer van de leden (OCMW's) en past in de vervulling van hun sociale opdracht.
 • Via een aangepaste juridische en organisatorische invulling, waarborgt KINA de continu├»teit van de missie; dit geldt met name voor de samenwerking tussen en ondersteuning van de OCMW's van het arrondissement Antwerpen.
Kwaliteitseisen
De KINA ondersteuning is optimaal geïntegreerd binnen de werking van de leden; als een eigen stafmedewerker dragen wij bij aan de interne kwaliteitswerking en het optimaal functioneren van elk OCMW op zich.
 • De medewerkers van KINA stellen hun gezamenlijke kennis en informatie op eigen initiatief ter beschikking van leden.
 • De medewerkers van KINA zorgen voor een evalueerbare rapportage van hun geleverde prestaties en tijdsbesteding, ten behoeve van de betrokken leden.
 • De medewerkers van KINA behandelen de leden en hun personeel als klant. Zij houden zich aan de afspraken, zijn continu bereikbaar en komen zo veel mogelijk ter plaatse, wanneer het de andere past.
 • Elk in hun aandachtsgebieden, volgen de medewerkers van KINA de juridische en maatschappelijke ontwikkelingen actief op en fungeren zij als draaischijf voor het gezamenlijke leerproces van de betrokken leden.
 • Elk in hun aandachtsgebieden, identificeren de medewerkers van KINA de nieuwe behoeften en dragen zij creatief bij tot informatiedoorstroming en overleg en tot het ontwikkelen van grensoverschrijdende antwoorden of oplossingen.
 © 2020 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring