Home
A tot Z |

Nieuwsbrief Regierol Sociale Economie maart 2016

Inhoud

1. voorbije Netwerkmoment

2. inspiratiedag sociaal ondernemen

3. Schorsing Maatwerkdecreet: Stand van zaken

4. ESF-oproep Armoede

 

1. voorbije Netwerkmoment

Op donderdag 18 februari 2016 organiseerde KINA een netwerkmoment voor al wie actief is in de sociale economie. Arbeidstrajectbegeleiders, sociale economie ondernemingen, VDAB, tenderpromotoren, verzamelden in sociaal restaurant de Plataan in Mortsel. Bij een hapje en een drankje werd er informatie uitgewisseld, ideeën geopperd, geventileerd en geluisterd naar het inspirerende verhaal van Jan Van Roie, directeur van Sense, een sociale economieonderneming die het sociaal restaurant uitbaat.

De deelnemers konden ook zoekertjes en aanbiedingen kleven aan de zoekertjesmuur. De bedoeling was om in het aanwezige publiek daarop je match te vinden. Er zijn al enkele organisaties die de weg naar elkaar gevonden hebben!   

2. inspiratiedag sociaal ondernemen

Op donderdag 26 mei 2016 organiseren KINA, IMSIR en Selab in samenwerking met VVSG een Inspiratiedag Sociaal Ondernemen. Deze zal doorgaan in CC ’t Gasthuis in Wijnegem. Wat kan sociale economie betekenen voor u als reguliere werkgever of lokaal bestuur? Hoe begin je aan een goed partnerschap met de sociale economie? Wanneer kan je spreken van een win-win in deze samenwerking? Sociale clausules opnemen in overheidsopdrachten, hoe doe je dat? Maatschappelijk verantwoord ondernemen: lust of last? Ontdek dit en veel meer op de Inspiratiedag Sociaal Ondernemen.

Boeiende sprekers en workshops bieden u inspirerende voorbeelden. We sluiten af met een panelgesprek, lunch en netwerkmoment.

Noteer het alvast in je agenda! Meer informatie volgt!

3. Schorsing Maatwerkdecreet: Stand van zaken

Op 26 januari 2016 heeft de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van maatwerk bij collectieve inschakeling geschorst. Op 8 februari 2016 is dit arrest betekend. Hierdoor treedt de voormalige regelgeving beschutte en sociale werkplaatsen opnieuw in werking vanaf 8 februari 2016. Later dit jaar beoordeelt de Raad Van State het dossier ten gronde. Wanneer de Raad van State op dat moment de maatwerkbesluiten of onderdelen hiervan vernietigt, heeft die vernietiging een retroactieve weerslag. Dat zou betekenen dat de oude regelgeving vanaf 1 april 2015 moeten worden toegepast.

Let wel, het is enkel het uitvoeringsbesluit dat hiermee geschorst is, het maatwerkdecreet zelf blijft voorlopig overeind tot de Raad Van State het dossier grondig heeft beoordeeld. Ondanks deze schorsing is er nog steeds een grote politieke en maatschappelijke wil om het maatwerkdecreet verder uit te voeren.

Naar indicering toe, betekent dit dat ook hier de oude voorwaarden gelden. Iemand kan worden toegeleid naar een Sociale Werkplaats als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

-       fysieke of psychische of sociale beperkingen en moeilijkheden hebben;

-       op de dag vóór indienstneming ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende;

-       een begeleidingstraject van de VDAB volgen;

-       op de dag vóór indienstneming ononderbroken gedurende een periode van minstens 5 jaar inactief zijn;

-       geen hoger diploma, getuigschrift of brevet hebben behaald dan een diploma van lager secundair onderwijs, buitengewoon hoger secundair onderwijs of hoger secundair beroepsonderwijs.

VDAB blijft echter ondertussen de ICF afnemen en zal de ICF gebruiken om het criterium "fysieke/psychische/sociale beperkingen” in te schatten.

Voor Beschutte Werkplaatsen is deze indicering moeilijker, omdat het recht op Beschutte Werkplaats niet meer bestaat. Dit betekent dat er niet kan toegeleid worden naar Beschutte Werkplaatsen en dat de huidige zittende werknemers juridisch niet subsidiabel zijn. Er is echter een nieuw besluit Vlaamse Regering in opmaak dat dit recht regelt.

Lees meer over de impact van de schorsing op de webpagina www.werk.be/schorsing. De beschutte en sociale werkplaatsen zijn geïnformeerd op infosessies, de presentaties daarvan vindt u ook op de webpagina.

De schorsing heeft geen impact voor LDE-initiatieven. Daar blijft alles lopen. Wel is de ESF-oproep Doorstroom, die moest voorzien in begeleiding van doorstroomtrajecten voor zowel Maatwerk als LDE op "on hold” gezet. De doorstroomverplichting (na 5 jaar, met enkele uitzonderingen) blijft echter bestaan.

4. ESF-oproep Armoede

ESF heeft een oproep gelanceerd voor projecten rond armoede. De doelstelling van de oproep is om trajecten op te zetten voor personen in armoede. Het gaat om geïntegreerde trajecten naar werk of opleiding met uitgebreide mogelijkheden voor een multidisciplinaire aanpak. Met de oproep willen we dat mensen in generatiearmoede dichter bij een duurzame en kwalitatieve job komen.

De finale doelgroep van de oproep zijn personen op beroepsactieve leeftijd uit huishoudens met een zeer lage werkintensiteit. Wie een project wil starten kan op een tussenkomst van ESF rekenen van 40%. De 60% andere middelen moeten door de indienende organisatie zelf gefinancierd worden. Indienen kan tot en met 13 mei. Een project dient van start te gaan tussen 1 juli en 1 september en duurt 24 maanden. 

 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring