Home
A tot Z |

Word telefonisch consulent bij KINA p.v.!

TELEFONISCH CONSULENT KINA P.V.

KINA p.v. (Krisis Informatie Netwerk Antwerpen) biedt als samenwerkingsverband van OCMW’s in de provincie Antwerpen telefonische ondersteuning aan eerstelijnswerkers die geconfronteerd worden met een psychosociale crisissituatie.
 
Uw taken
Als telefonisch consulent maakt u deel uit van een team dat de permanentie verzorgt van een 7x24 u bereikbaar noodnummer. Via onze oproepcentrale worden noodoproepen doorgeschakeld naar de GSM die u hiervoor ter beschikking krijgt.U beantwoordt elke oproep, en tracht via een proces van ontmijning, bevraging, diagnose en doelbepaling een eerste hulpverlening op te zetten.
Oplossingen worden geboden via informatie en advies, verwijzing, toeleiding en bemiddeling. Indien er geen gepastere oplossing wordt gevonden, kan de telefonisch consulent ertoe besluiten noodovernachting toe te kennen in de eigen noodbedden van KINA p.v. 

U bent één vaste dag per week van wacht, van 08.30u tot 18.30u. Crisissituaties zijn onvoorspelbaar, maar gemiddeld ontvangt u tijdens één shift ongeveer twee telefoontjes. 
 
U functioneert in een team van consulenten, met ondersteuning vanuit de crisiscel van KINA p.v. Op regelmatige tijdstippen neemt u deel aan de intervisies die het overlegmoment vormen voor de telefonisch consulenten. Van elke oproep brengt u verslag uit bij de crisiscel.
Uw kennis en ervaring in de sociale sector maken dat u actief kunt bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van de groep telefonisch consulenten. Binnen de consulentengroep beogen we een multidisciplinaire samenstelling, zoals psychiaters, psychologen, huisartsen, sociaal agogen, maatschappelijk assistenten, psychologisch assistenten, therapeuten,… .

Voorwaarden

  • U bent professioneel tewerkgesteld in de sociale sector of hebt ruime relevante ervaring.
  • U hebt een goed zicht op de sociale kaart van Antwerpen.
  • U kan garanderen dat u gedurende tien uren per week permanent telefonisch bereikbaar bent. Daarnaast bent u om de tien weken een weekend van wacht.
  • Momenteel is er één plaats vacant. Daarnaast willen we overgaan tot de aanleg van een wervingsreserve.

Wij bieden
KINA p.v. biedt de mogelijkheid aan hoger opgeleide beroepskrachten uit de sociale sector om zich op hun gespecialiseerd niveau in te zetten als vrijwilliger. Daarnaast doet u in het werk als telefonisch consulent verdere ervaring op, verruimt u het zicht op de sector en de gehele samenleving in al zijn aspecten. U vormt de laatste hulp in crisissituaties: voor de hulpvragers bent u de enige die hen op dat moment verder kan helpen. 

 

De telefonisch consulenten zijn vrijwilligers. Wel kunt u per wachtbeurt beschikken over een ruime vrijwilligersvergoeding. Deze vergoedingen benaderen de maximale vrijwilligersvergoeding per jaar (ong. € 1300).

Hoe reageren
We wachten vol ongeduld op uw kandidatuur. Gelieve te reageren door een beknopte motivatie en cv te versturen naar:

KINA pv.
T.a.v. Wouter Bluekens
Antwerpsesteenweg 503
2390 Malle
03/218 72 09
Home@kina.be 

 

Na ontvangst nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Met verdere vragen kan u ons steeds contacteren!

 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring