Home
A tot Z |

KINA p.v. heeft er een nieuwe veiligheidsconsulent bij...

De Vlaamse Toezichtscommissie adviseert dat gemeenten en ocmw's individueel een tijdsinvestering voorzien van 4 uur per week voor informatieveiligheid. Indien zij dit samen organiseren volstaat 6 uur per week. Dit werd tevens door hen toegelicht op de vergadering die KINA p.v. voor haar besturen organiseerde dd. 30/09/’16.


Omdat heel wat besturen aangaven maximaal te willen inzetten op deze ondersteuning, probeert KINA p.v. hier zo goed mogelijk op in te spelen en zijn we alvast overgegaan tot het aanwerven van bijkomend personeel. In de zitting van de Raad van Beheer dd. 29/09/2016 werd er een nieuwe veiligheidsconsulent aangesteld om de besturen van bijkomende uren te kunnen voorzien. 

Recentelijk heeft onze nieuwe collega zijn tewerkstelling aangevat en is deze volop bezig met zich in te werken. Momenteel loopt hij ook af en toe mee met zijn collega's om het werkveld te leren kennen.

Veel succes!
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring