Home
A tot Z |

Arbeidstrajectbegeleiding

Doelstelling
Cliënten helpen om op termijn zelf in een inkomen via arbeid te voorzien.
 
De arbeidstrajectbegeleid(st)er van KINA p.v. peilt naar de wensen, de motivatie en de vaardigheden van de cliënt, maakt een algemeen profiel op en zoekt mee naar een gepaste tewerkstelling. Dit kan een job op de gewone arbeidsmarkt of een tewerkstelling in het kader van art. 60§7 zijn. Indien nodig wordt er voorafgaand gezocht naar een geschikte opleiding.
De arbeidstrajectbegeleid(st)er kan ook hulp bieden bij het solliciteren, informatie geven over beroepsopleidingen, of uitleg geven over de werking van VDAB en tewerkstellingsmaatregelen als Gesco, startbaan en activaplan, WEP+, SINE, IBO, lokale diensteneconomie, …
 
Doelgroep
De arbeidstrajectbegeleiders van KINA p.v. richten zich in eerste instantie tot moeilijk bemiddelbare werkzoekenden die genieten van een leefloon of recht hebben op maatschappelijke integratie van het OCMW. Ook niet financieel gesteunde cliënten worden verder geholpen.
 
Methodiek
Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek van de integrale trajectbemiddeling. Integraal verwijst naar een totale aanpak van de (soms) complexe problematiek eigen aan de doelgroep. We werken vooral op maat van de cliënt en trachten vanuit zijn/haar vragen, mogelijkheden en beperkingen passend werk te vinden. Vanuit de begeleiding hebben we oog voor de mogelijke hinderpalen voor tewerkstelling en trachten deze eerst uit de weg te ruimen.
 
Contactpersonen
Ingrid Verstappen, ingrid.verstappen@kina.be
Hilde Van Neck, hilde.vanneck@kina.be
 
Meer info
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring