Home
A tot Z |

Regierol Sociale Economie

Doelstelling

KINA p.v. neemt voor 8 OCMW's en gemeenten de regierol lokale sociale economie waar. Vanuit deze rol wil KINA het werkveld omtrent sociale economie mee vormgeven, samenwerking stimuleren, kennis delen en meer tewerkstelling creëren voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit willen we verwezenlijken vanuit een open partnerschap tussen de participerende lokale besturen. 

De regierol wordt opgenomen vanuit het samenwerkingsverband 'Regierol Sociale Economie KINA p.v.' en gebeurt

- vraag gestuurd vanuit de lokale noden en behoeften van de participerende besturen;

- transparant en in samenspraak met alle belanghebbende partners.

Hierbij hebben we grote aandacht voor:

- de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen;

- personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;

- democratische besluitvorming.

Vanuit zowel het werkveld in het algemeen, de ervaring van de vorige regieperiode en de bevraging van de actuele lokale noden en behoeften van de besturen, werden de strategische doelstellingen bepaald.

KINA geeft uitvoering aan de doelstellingen en acties die opgenomen zijn in het "meerjarenplan regierol sociale economie (2020-2025)".

Heeft u nog vragen over sociale economie, sociale tewerkstelling, MVO, ... ? Of wenst u ondersteuning bij uw initiatief sociale economie? Neem dan contact op met liesbeth.vrints@kina.be .

Doelgroep

8 lokale besturen maken deel uit van het samenwerkingsverband:
  • Essen 
  • Kalmthout
  • Ranst
  • Schilde
  • Schelle
  • Wijnegem
  • Zandhoven
  • Zoersel

Contactpersoon

Liesbeth Vrints is coördinator sociale economie en geeft uitvoering aan de regierol sociale economie. Liesbeth is elke werkdag, uitgezonderd woensdag, bereikbaar op het telefoonnummer 03/218.72.09 en via e-mail op liesbeth.vrints@kina.be.

Meer informatie
 © 2020 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring