Home
A tot Z |

Vorming

Doelstelling
Eén van de taken die Welzijnsvereniging KINA p.v. opneemt, is het ontwikkelen van vormingstrajecten voor specifieke groepen van OCMW-medewerkers. OCMW's kunnen ook op eigen initiatief aan KINA de vraag stellen bepaalde vormingsprogramma's uit te werken.
Doelgroep
De vormingstrajecten kunnen worden aangeboden aan eender welke groep van OCMW-medewerkers.
Methodiek
De methodiek volgens dewelke zal worden gewerkt, wordt vastgelegd door de betrokken verantwoordelijken van het OCMW en de stafmedewerker van KINA. Zij gaan samen, op basis van de behoeften van de betrokkenen, na volgens werkwijze zal worden gehandeld.
Vormingsdatabank
In de vormingsdatabank registreert KINA vormingen georganiseerd door andere vormingsinstellingen die mogelijks relevant kunnen zijn voor uw OCMW-personeel. Zoekt u een gepaste vorming? U vindt een groot aanbod in deze databank terug. Deze service is enkel beschikbaar voor onze leden.
Meer Info
 © 2020 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring