Home
A tot Z |

Crisisopvang

Doelstelling
De crisiscel biedt ondersteuning aan OCMW's en eerstelijnshulpverleners die geconfronteerd worden met een psychosociale crisissituatie.
De crisiscel werkt met een 7x24 uur bereikbare dispatchingcentrale. Onze telefonische wachtdienst zal steeds via een proces van ontmijning, diagnose, informatie, advies en toeleiding een oplossing trachten aan te reiken. Indien geen geschiktere oplossing gevonden wordt, kan de cliënt opgevangen worden in de noodbedden van het OCMW bij KINA.
Doelgroep
OCMW's en eerstelijnshulpverleners, die geconfronteerd worden met een psychosociale crisissituatie (zoals relationele problemen, uithuiszetting, gewelddreiging, huisbrand, dakloosheid omwille van financiële problemen,…) kunnen beroep doen op de crisiscel.
Methodiek
Indien u als hulpverlener geconfronteerd wordt met een cliënt in een psychosociale crisissituatie, kan u dag en nacht, zeven dagen op zeven, contact opnemen met de wachtdienst van KINA. Uw oproep wordt ogenblikkelijk behandeld door een telefonisch consulent. Deze zal met u een telefonisch vraaggesprek voeren teneinde zicht te krijgen op de aard van de noodsituatie. Op basis hiervan zal de consulent een advies trachten uit te brengen, steunende op hun vaak jarenlange ervaring in het omgaan met crisissituaties en hun kennis van het hulpverleningsnetwerk. Het doel van deze dispatchingcentrale en informatiebank bestaat eruit een advies te geven over de meest geschikte hulp. Indien deze oplossing omwille van openingsuren of intakeprocedures niet beschikbaar is, kan de cliënt in afwachting hiervan opgevangen worden in de noodbedden van uw OCMW bij KINA. Deze noodbedden bevinden zich in ons eigen gespecialiseerd hotel.
Contact
Enkel hulpverleners kunnen een beroep doen op de crisiscel. Zij kunnen hiervoor bellen naar ons noodnummer. Teneinde te voorkomen dat cliënten zelf contact met de wachtdienst opnemen, wordt dit nummer enkel op het gedeelte met meer informatie voor OCMW"s vermeld. Hulpverleners kunnen hiervoor echter steeds contact opnemen met hun plaatselijk OCMW. Buiten de openingsuren van uw OCMW kan u cliënten ook steeds doorverwijzen naar de lokale politie, die met onze werking vertrouwd is.
Indien u nog vragen hebt kan u contact opnemen met crisiscel@kina.be
Meer info
No entries found.
 

© 2020 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring