Home
A tot Z |

Brugprojecten

Doelstelling
Het Deeltijds Onderwijs is een systeem waarin jongeren vanaf 15 jaar leren en werken kunnen combineren. Brugprojecten zijn bedoeld om een eerste werkervaring te bieden aan jongeren die willen werken, maar nog onvoldoende arbeidsrijp zijn. Na het Brugproject kan de jongere overstappen naar een gewoon deeltijds arbeidscontract. In het kader van het Brugproject van KINA p.v. worden jongeren ingezet op verschillende plaatsen: bij OCMW's, zorginstellingen, gemeentebesturen, … . Er wordt vooral gewerkt aan arbeidsattitudes. Dat verkleint de overgang van school naar arbeid.
 
Doelgroep
Ons Brugproject staat in principe open voor iedere jongere die is ingeschreven in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO) en in het arrondissement Antwerpen woont. Wij richten ons hoofdzakelijk - maar niet uitsluitend - naar jongeren uit de grote regio rond Antwerpen zelf, zowel ten noorden als ten zuiden. Een bijkomende voorwaarde is dat de jongere arbeidsbereid is en nog geen andere tewerkstelling heeft.
 
Methodiek
Het vinden van tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit is voor heel wat jongeren te hoog gegrepen. Binnen het Brugproject worden jongeren tewerkgesteld bij OCMW's, gemeenten en v.z.w.'s uit de welzijnssector. Het hoge ritme van de reguliere arbeidsmarkt wordt nog niet onmiddellijk van de jongere verwacht. We willen dat ze eerst de kans krijgen om de nodige arbeidsattitudes te verwerven (op tijd komen, afspraken naleven, in team kunnen werken, orders opvolgen, …). Tegelijk kan meer aandacht gaan naar de opleiding die de jongere volgt in het CDO en tevens naar een gestructureerde individuele opvang en begeleiding.
 
Een jongere leert in het Brugproject met andere woorden wat werken is. Dankzij het Brugproject krijgt hij of zij in feite de kans om via een tussenstap in te stromen in de competitieve arbeidsmarkt. Binnen een veilig kader kan een eerste werkervaring opgedaan worden, wat de kans vergroot op een succesvolle tewerkstelling in het reguliere circuit. OCMW's die via KINA p.v. brugjongeren inschakelen, treden dus in feite pro-actief en preventief op.
 
Contact
Wil je als leerling in het Deeltijds Onderwijs beginnen werken in ons Brugproject? De tewerkstellingsbegeleiders van de Centra voor Deeltijds Onderwijs bezorgen u meer informatie.
 
Kan u als u als lokaal bestuur of als v.z.w. in de sport-, cultuur-, of welzijnssector nog wel een extra hulp gebruiken en wil u een boeiende tewerkstellingsplaats aanbieden aan een jongere uit het Deeltijds Onderwijs? Neem contact op met onze stafmedewerker, Laura Bernaerts, op het algemeen nummer 03/218 72 09.
 ESF
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring