Home
A tot Z |

Rechtshulp

Doelstelling
Het hoofddoel van eerstelijnsrechtshulp is het geven van een eerste gratis juridisch advies, het verschaffen van praktische, juridische inlichtingen en/of het doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst.
Het is de bedoeling dat de OCMW's en hun cliënten op deze manier een eerste idee krijgen van hun rechten en plichten inzake alle mogelijke juridische materies.
Doelgroep
De jurist(e) staat ten dienste van het OCMW en diens cliënten.
Enerzijds biedt de jurist(e) van KINA p.v. juridische ondersteuning aan de sociale dienst van het OCMW.
Anderzijds staat de jurist(e) ook ten dienste van de inwoners van de betrokken gemeente, die met hun juridische vragen te rade kunnen gaan bij de jurist(e) na afspraak op het OCMW.
Methodiek
De jurist(e) biedt ondersteuning aan de sociale dienst van het OCMW tijdens de uren dat hij/zij op het betrokken OCMW aanwezig is. Bij uiterste hoogdringendheid kan men de jurist(e) tevens contacteren op andere momenten, hetzij per telefoon hetzij per e-mail.
De inwoners van de betrokken gemeente kunnen met al hun algemene juridische vragen ook rechtstreeks langsgaan bij de jurist(e) tijdens de uren dat hij/zij op het OCMW aanwezig is. Dit kan echter enkel door vooraf een afspraak te maken op het OCMW.
Contactpersonen
KINA p.v. heeft momenteel twee juristen in dienst: Ruben Boeckmans en Els Van Haesbroeck. Zij kunnen instaan voor eerstelijnsrechtshulp op uw OCMW.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met KINA p.v., Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle, tel.: 03/218 72 09. 
Meer info
 © 2020 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring