Home
A tot Z |

Informatieveiligheid

DOELSTELLING
Informatie is een belangrijk bedrijfsmiddel en moet daarom op geschikte wijze beschermd worden. Juiste, volledige en beschikbare informatie is voor de werking van het OCMW even onontbeerlijk als voor eender welk ander bedrijf. Informatieveiligheid beschermt de beschikbare gegevens tegen een brede waaier van bedreigingen, die de continuïteit van de dienstverlening kunnen verstoren, schade kunnen veroorzaken en de goede werking kunnen verhinderen.
DOELGROEP
Omdat het aanstellen van een eigen informatieveiligheidsconsulent niet voor alle OCMW's een haalbare kaart is, werd door KINA p.v. een gemeenschappelijke veiligheidsconsulent aangeworven. Elk lid van KINA p.v. kan hierop beroep doen. Op uitdrukkelijke vraag van enkele besturen werd het werkingsveld uitgebreid tot het arrondissement Mechelen.
METHODIEK
De gemeenschappelijke informatieveiligheidsconsulent werkt uitsluitend probleemoplossend ten behoeve van de klant. De consulent gedraagt zich hierbij niet als een auditor. Een auditor kan louter normatief denken en problemen of tekorten signaleren, zonder hiervoor een oplossing te geven. De veiligheidsconsulent zoekt in samenwerking met het OCMW- management steeds naar een passende oplossing. De veiligheidsconsulent werkt gedurende een aantal uren in de maand ter plaatse op het OCMW. Ook is er minstens één maandelijkse overlegvergadering, waarvan telkens een verslag wordt opgemaakt.
CONTACT
Email dpo@kina.be
Meer info
 © 2020 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring