Home
A tot Z |

Projecten

Doelstelling
Een van de taken die KINA opneemt, is het ontwikkelen van vormingstrajecten voor specifieke groepen van OCMW-medewerkers. OCMW's kunnen ook zelf aan KINA p.v. de vraag stellen bepaalde vormingsprogramma's uit te werken.
Doelgroep
De vormingstrajecten kunnen worden aangeboden aan eender welke groep van OCMW-medewerkers.
Methodiek
De methodiek volgens dewelke zal worden gewerkt, wordt vastgelegd door de betrokken verantwoordelijken van het OCMW en de stafmedewerker van KINA. Zij gaan samen - op basis van de behoeften van de betrokkenen - na volgens welke werkwijze zal worden gehandeld.
Contactpersoon
Inge Vandekerkhove is aangesteld als stafmedewerker van de cel kwaliteitszorg & personeelsmanagement. Zij is van dinsdag tot en met vrijdag te bereiken op het nummer 0479/ 96 38 22 of via mail op kwaliteitszorg@kina.be
Afgeronde en lopende projecten
In 2002 organiseerde KINA in samenwerking met het Vormingscentrum voor OCMW's van de VVSG een vormingsprogramma voor de administratieve medewerkers van de sociale dienst in het kader van de functionele loopbaan.
Eind 2008-begin 2009 liep een vormingstraject voor de administratieve medewerkers van het OCMW. Deze opleiding werd georganiseerd in samenwerking met het vormingscentrum voor OCMW's van de VVSG en het OCMW van Wuustwezel.
 © 2020 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring