Home
A tot Z |

Verdieping

De taak van de coördinator sociale tewerkstelling bestaat erin om ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van nieuwe tewerkstellingsinitiatieven, vanaf het concept tot de uiteindelijke implementatie. In eerste instantie zal de stafmedewerker sociale tewerkstelling projectoproepen opvolgen en informatie aanbieden over de manier om subsidiedossiers in te dienen. Indien uw OCMW overweegt een project op te starten, zal de coördinator sociale tewerkstelling de mogelijkheden bespreken, de financiering uitwerken, het project uitschrijven, het project opstarten, permanent opvolgen, evalueren en de verslaggeving voor zijn rekening nemen. Daarbij valt hij terug op de ruime ervaring die KINA p.v. heeft op het gebied van sociale tewerkstelling.
 
Een juiste keuze en toepassing van de vele tewerkstellingsmaatregelen maakt het mogelijk om bijkomende tewerkstelling te creëren als ondersteuning van uw OCMW-werking of als dienst aan de lokale gemeenschap. Door toepassing van de juiste subsidiemogelijkheden helpen we u dit te doen op een kostenbesparende manier.
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring