Home
A tot Z |

Concrete informatie

De kwaliteitscoördinator kan u ondersteuning bieden bij:
 • het opmaken én up-to-date houden van kwaliteitshandboeken en bijhorende formulieren;
 • het opmaken van jaarverslagen en jaarplanningen;
 • het opzetten, uitvoeren en verwerken van tevredenheidsonderzoeken bij cliënten en medewerkers;
 • de organisatie en verslaggeving van interne en externe overlegmomenten (kwaliteitsoverleg/ klachtenoverleg/stuurgroep/managementteam/…);
 • het klachtenmanagement;
 • het opmaken en up-to-date houden van huishoudelijke reglementen;
 • het opmaken en up-to-date houden van folders, flyers, brochures, …;
 • het ontwikkelen en opvolgen van een vormingsbeleid voor eventuele medewerkers;
 • het ontwikkelen en implementeren van zelfevaluatie-instrumenten;
 • het opvolgen en implementeren van nieuwe wetgeving (vb Woonzorgdecreet);
 • het opzetten van verbeterprojecten inzake kwaliteit;
 •  …
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring