Home
A tot Z |

Verdieping

De cel rechtshulp van KINA p.v. biedt in eerste instantie juridische ondersteuning voor de sociale dienst van het OCMW. De meeste OCMW's hebben geen nood aan een voltijdse tewerkstelling van een jurist(e). Daarom kunnen ze voor een aantal uren per week een beroep doen op de diensten van de jurist(e) van KINA p.v., al naargelang hun behoeften.
 
Ook indien u tijdelijk vervanging zoekt voor uw jurist(e) (bijv. wegens ziekte, bevallingsverlof,…) kan u KINA p.v. contacteren om dit op te lossen.
 
Daarnaast staat de jurist(e) ook ten dienste van de inwoners van de betrokken gemeente, die met hun juridische vragen te rade kunnen gaan bij de jurist(e) na afspraak op het OCMW.
 
Welke concrete werkzaamheden kan de jurist(e) van KINA p.v. voor uw OCMW verrichten?

De jurist(e) kan advies en informatie geven omtrent alle juridische problemen die in een dossier opduiken, hetzij aan de maatschappelijk werker, hetzij rechtstreeks aan de cliënt. Hiertoe kan de cliënt op het betrokken OCMW een afspraak maken tijdens de zitdag van de jurist(e), eventueel in overleg met de maatschappelijk werker.

Concreet kan de jurist(e) vragen beantwoorden en advies geven inzake kwesties zoals:
 • echtscheidingen;
 • onderhoudsgelden;
 • huurgeschillen;
 • financiële problemen;
 • erfrechtelijke kwesties;
 • verbintenissenrecht;
 • gerechtelijke procedures;
 • … .
Hierbij kan hij/zij:
 • inzicht geven in de rechten en plichten van de cliënt;
 • contact opnemen en bemiddelen met de tegenpartij;
 • contracten nakijken;
 • brieven opmaken;
 • verzoekschriften en/of bezwaarschriften opstellen (vb. voor het vredegerecht);
 • indexering onderhoudsgeld berekenen;
 • standaardovereenkomsten opmaken (bijv. inzake omgangsregeling kinderen);
 • doorverwijzen naar een (pro deo-) advocaat of naar andere bevoegde en gespecialiseerde instanties;
 • … .
Daarnaast volgt de jurist(e) alle nieuwe regelgeving op die belangrijk kan zijn voor de sociale dienst van het OCMW in de uitvoering van de dagdagelijkse werkzaamheden. Hierbij denken we dan vooral aan wetswijzigingen omtrent minvermogenden zoals studenten, daklozen en asielzoekers. De jurist(e) informeert de maatschappelijk werkers in dat geval over de belangrijkste wijzigingen.
 
Voorbeelden hiervan zijn: de procedure tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, de tenlasteneming van ziekenhuiskosten door het OCMW, wijzigingen in de huurwetgeving, veranderingen in de echtscheidingswetgeving,…
 
De jurist(e) kan ook standaardbrieven en modelcontracten opmaken voor de sociale dienst die daarna in meerdere dossiers kunnen worden gebruikt.
 
Momenteel wordt er eerstelijnsrechtshulp geboden in de OCMW's van:
-   Boechout
-   Edegem
-   Essen
-   Hove
-   Malle
-   Zoersel
 
Deze algemene juridische ondersteuning is nauw verweven met de ondersteuning in het kader van het project schuldbemiddeling, die tevens in een aantal OCMW's wordt geboden. Beiden overlappen elkaar voor een aanzienlijk deel. Eerstelijnsrechtshulp impliceert in zekere mate ook schuldbemiddeling en omgekeerd zullen in het kader van schuldbemiddeling ook meer algemene juridische vragen aan bod komen.
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring