Home
A tot Z |

Verdieping

De juridische ondersteuning in het kader van het project schuldbemiddeling betreft hoofdzakelijk ondersteuning van de sociale dienst van het OCMW.
 
In tweede orde kunnen er ook rechtstreeks vragen beantwoord worden van inwoners van de gemeente, die met een schuldenproblematiek te maken hebben.
 
Tot slot bestaat ook de mogelijkheid om tijdelijk een beroep te doen op een KINA p.v. -jurist(e) (bijv. i.g.v. zwangerschapsverlof, ziekteverlof,…).
 
De jurist(e) kan ondersteuning bieden in dossiers van budgetbegeleiding, in dossiers waarbij aan budgetbeheer wordt gedaan, en in dossiers in het kader van een collectieve schuldenregeling.
 
In geval van budgetbegeleiding behoudt de cliënt zelf het beheer over zijn inkomsten en uitgaven, maar zal de maatschappelijk werker van het OCMW de cliënt hierbij begeleiden en ondersteunen.
 
Bij budgetbeheer zal het beheer van de inkomsten van de cliënt worden overgedragen aan de maatschappelijk werker, die hiervoor een aparte budgetrekening opent. De maatschappelijk werker zal ook de afbetaling van schulden op zich nemen. De cliënt krijgt dan wekelijks of maandelijks een leefgeld ter beschikking om in zijn basisbehoeften te voorzien.
 
Zowel in situaties van budgetbegeleiding als –beheer ondersteunt de jurist(e) de werkzaamheden van de maatschappelijk werker.
 
Indien de schuldenlast dermate ernstig is dat er geen compromis kan worden bereikt met alle schuldeisers, zal een procedure tot collectieve schuldenregeling worden opgestart door de jurist(e) van KINA p.v. Dit is een gerechtelijke procedure via de Arbeidsrechtbank, die een schuldbemiddelaar aanstelt (de jurist(e) van het OCMW of een advocaat). Ook in deze situatie verliest de cliënt het beheer over zijn inkomsten en zal hij niet meer zelf instaan voor de afbetaling van schulden.
 
Wat kan de cel schuldbemiddeling concreet voor u betekenen?
  • Juridische ondersteuning van de sociale dienst;
  • Grondig nazicht van de contracten binnen de wet op het consumentenkrediet;
  • Voeren van onderhandelingen met schuldeisers;
  • Betalingsafspraken maken;
  • Opvolging van dossiers;
  • Onderzoek van verjaringstermijnen;
  • Advies verstrekken aan de sociale dienst en aan cliënten
  • Opstellen van verzoekschriften collectieve schuldenregeling.
Indien uw OCMW als schuldbemiddelaar wenst aangesteld te worden door de Arbeidsrechter, kan de jurist(e) van KINA p.v. dit takenpakket voor u opnemen.
 
Momenteel wordt er juridische ondersteuning in het kader van het project schuldbemiddeling geboden in de OCMW's van:
-   Borsbeek
-   Brecht
-   Kapellen
-   Malle
-   Schilde
-   Wijnegem
-   Zandhoven
-   Zoersel
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring