Home
A tot Z |

Communicatie

Inzake communicatie in het kader van lokaal sociaal beleid kan de stafmedewerker van KINA p.v. ondersteuning bieden bij:

Het coördineren van de communicatie naar het beleid

Opstellen van presentaties voor
  • Sensibiliseringsvergadering
  • Bestuursoverleg
  • Werkvergaderingen
  • ...
Uiteenzetten stand van zaken lokaal sociaal beleidsplan
Uiteenzetten stand van zaken oprichting Sociaal Huis

Communiceren van lokaal beleid naar de doelgroepen:

Ambtenaren gemeente + OCMW: infomomenten, werkgroepvergaderingen…
Gebruikers/cliënten:
  • Inrichten van gebruikersvergaderingen
  • Informeren van burgers/gebruikers:
    • Opstellen van informatiebrochures
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring