Home
A tot Z |

Samenwerking

Inzake samenwerking in het kader van lokaal sociaal beleid kan de stafmedewerker van KINA p.v. ondersteuning bieden bij:

Het organiseren van gespreksgroepen (werken, wonen, culturele en maatschappelijke dienstverlening, zorg en gezondheid, welzijn…) met ambtenaren, lokale actoren, mandatarissen, gebruikers, cliënten…

  • Opmaken topiclijsten
  • Modereren gespreksgroepen
  • Analyseren van de gesprekken
  • Opmaken syntheseverslagen
  • Rapporteren van de resultaten aan het bestuur/ambtenaren/burgers/lokale actoren/...

Het coördineren van de samenwerking tussen OCMW en gemeente

  • Oprichten werkgroep met medewerkers gemeente – OCMW
  • Bespreking en aflijnen takenpakketten
    • Uittekenen procedures voor een vlotte doorverwijzing
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring