Home
A tot Z |

Welzijnscoördinatie

Inzake welzijnscoördinatie in het kader van lokaal sociaal beleid kan de stafmedewerker van KINA p.v. ondersteuning bieden bij:

Het coördineren van de uitwerking van het lokaal sociaal beleidsplan en de oprichting van een Sociaal Huis

 • Opmaken en versturen uitnodigingsbrieven voor stuurgroepvergaderingen, werkgroepvergaderingen...
 • Coördineren stuurgroepvergaderingen (top)ambtenaren – mandatarissen – lokale actoren)
 • Coördineren werkgroepvergaderingen (ambtenaren – lokale actoren)
 • Opmaken en versturen van verslagen van stuurgroep- en werkgroepvergaderingen

Uittekenen van nieuwe doelstellingen en concrete acties aan de hand van:

 • Nieuwe beslissingen binnen werkgroep- en stuurgroepvergaderingen
 • Nieuwe regelgeving en wetgeving
 • Nieuwe samenwerkingsverbanden met lokale actoren
 • ...

Coördineren en uitwerken van projecten en actiepunten per deelthema lokaal sociaal beleid gekoppeld aan de sociale grondrechten:

Wonen: huisvesting en leefomgeving

 • Organiseren woonbeurs
 • Oprichten ‘woonloket'
 • ...

Arbeid en werkloosheid

 • Organiseren jobbeurs
 • Coördineren overlegvergaderingen VDAB – werkwinkel – PWA-dienst – OCMW...
 • ...

Welzijn: kinderopvang, ouderenzorg, leefloners...

 • uitwerken van een ‘seniorengids'
 • organiseren van een mantelzorgdag
 • tevredenheids- en behoefteonderzoek
 • ...

Culturele en maatschappelijke ontplooiing

 • Opzetten van een ‘cultuurmarkt'…
 • Samenwerking vrijetijdsinitiatieven – OCMW i.v.m. besteding van de subsidies culturele en maatschappelijke ontplooiing voor OCMW-cliënten
 • Uitbouwen systemen ‘vrije-tijds-pas'…

Individuele dienst- en hulpverlening

 • In kaart brengen van de huidige werking van de dienstverlening
 • Uitbouwen van een VRAAGGERICHTE structuur waar dienstverleners cliënten sneller kunnen informeren en doorsturen naar de bestreffende diensten
 • Uitbouwen – updaten van een uitgebreide SOCIALE KAART die wordt gekoppeld aan de rechtenverkenner – ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke PRODUCTENCATALOGUS
 • Deeltijdse functie van welzijnscoördinator voor een bestuur opnemen – wegwijs maken van zowel cliënten als hulpverleners binnen het Welzijnslandschap van de gemeente
 • ...
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring