Home
A tot Z |

Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Doelstelling
De kwaliteitscoördinator kan u ondersteuning bieden bij de uitvoering van de taken, welke voortvloeien uit het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.
 
Doelgroep
Alle diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg zijn verplicht te voldoen aan de vereisten gesteld door het kwaliteitsdecreet.
 
Methodiek
De methodiek volgens welke zal worden gewerkt, wordt vastgelegd door de betrokken verantwoordelijken van het OCMW en de stafmedewerker van KINA p.v. Zij gaan samen, op basis van de behoeften van de betrokkenen, na volgens welke werkwijze zal worden gehandeld.
 
Contactpersoon
Inge Vandekerkhove is aangesteld als stafmedewerker van de cel kwaliteitszorg & personeelsmanagement. Zij werkt van dinsdag tot en met vrijdag en is bereikbaar via mail op inge.vandekerkhove@kina.be of mobiel op 0479/ 96 38 22.
 
Lopende projecten:
De stafmedewerker van Kina p.v. is al enkele jaren actief als kwaliteitscoördinator voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van de OCMW's van:
 • Ranst;
 • Schelle;
 • Schoten;
 • Zoersel.
Concrete informatie
De kwaliteitscoördinator kan u ondersteuning bieden bij de uitvoering van onderstaande taken, welke voortvloeien uit het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. 
 • Het opmaken én up-to-date houden van kwaliteitshandboeken en bijhorende formulieren
 • Het opmaken van jaarverslagen en jaarplanningen
 • Het opzetten, uitvoeren en verwerken van tevredenheidsonderzoeken bij cliënten en medewerkers
 • De voorbereiding op en medewerking aan inspecties: aantoonbaar en meetbaar maken van SMK's (= Sectorale Minimale Kwaliteitseisen)
 • De organisatie en verslaggeving van interne en externe overlegmomenten (kwaliteitsoverleg/ klachtenoverleg/stuurgroep/managementteam/…)
 • Het klachtenmanagement
 • Het opmaken en up-to-date houden van huishoudelijke reglementen
 • Het opmaken en up-to-date houden van folders, flyers, brochures,
 • Het ontwikkelen en opvolgen van een vormingsbeleid voor eventuele medewerkers
 • Het ontwikkelen en implementeren van zelfevaluatie-instrumenten
 • Het opvolgen en implementeren van nieuwe wetgeving (vb Woonzorgdecreet)
 • Het opzetten van verbeterprojecten inzake kwaliteit
 •  …

 

 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring