Home
A tot Z |

Woonzorgcentra

Doelstelling
De kwaliteitscoördinator kan u ondersteuning bieden bij de uitvoering van de taken, welke voortvloeien uit het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.
 
Doelgroep
Alle woonzorgcentra zijn verplicht te voldoen aan de vereisten gesteld door het kwaliteitsdecreet.
 
Methodiek
De methodiek volgens welke zal worden gewerkt, wordt vastgelegd door de betrokken verantwoordelijken van het OCMW en de stafmedewerker van Kina p.v. Zij gaan samen, op basis van de behoeften van de betrokkenen, na volgens welke werkwijze zal worden gehandeld.
 
Contactpersoon
Inge Vandekerkhove is aangesteld als stafmedewerker van de cel kwaliteitszorg & personeelsmanagement. Zij werkt van dinsdag tot en met vrijdag. U kan haar via mail (inge.vandekerkhove@kina.be) of telefonisch (03/ 218 72 09 of 0479/ 96 38 22) bereiken.  
 
Meer info
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring