Home
A tot Z |

Diensten voor onthaalouders

Doelstelling
De kwaliteitscoördinator kan u ondersteuning bieden bij de uitvoering van de taken, welke voortvloeien uit het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.
 
Doelgroep
Alle diensten voor onthaalouders zijn verplicht te voldoen aan de vereisten gesteld door het kwaliteitsdecreet.
 
Methodiek
De methodiek volgens welke zal worden gewerkt, wordt vastgelegd door de betrokken verantwoordelijken van het OCMW en de stafmedewerker van Kina p.v. Zij gaan samen, op basis van de behoeften van de betrokkenen, na volgens welke werkwijze zal worden gehandeld.
 
Contactpersoon
Inge Vandekerkhove is aangesteld als stafmedewerker van de cel kwaliteitszorg & personeelsmanagement. Zij werkt van dinsdag tot en met vrijdag. U kan haar via mail (inge.vandekerkhove@kina.be) of telefonisch (03/ 218 72 09 of 0479/ 96 38 22) bereiken.  
 
Lopende projecten
De stafmedewerker van Kina p.v. is momenteel actief als kwaliteitscoördinator in de diensten voor onthaalouders van de OCMW's van:
 • Kontich;
 • Schoten.
De kwaliteitscoördinator volgt de "Provinciale werkgroepen kwaliteit”, die worden georganiseerd door De Anker, onder supervisie van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.
 
Concrete informatie
De kwaliteitscoördinator biedt ondersteuning bij de uitvoering van onderstaande taken, welke voortvloeien uit het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.
 • Het opmaken én up-to-date houden van kwaliteitshandboeken en bijhorende formulieren
 • Het opmaken van jaarverslagen en jaarplanningen
 • Het opzetten, uitvoeren en verwerken van tevredenheidsonderzoeken bij kinderen (ZIKO), ouders en medewerkers
 • De voorbereiding op en medewerking aan inspecties: aantoonbaar en meetbaar maken van SMK's (= Sectorale Minimale Kwaliteitseisen)
 • De organisatie en verslaggeving van interne en externe overlegmomenten (kwaliteitsoverleg/ klachtenoverleg/stuurgroep/managementteam/…)
 • Het klachtenmanagement
 • Het opmaken en up-to-date houden van huishoudelijke reglementen
 • Het opmaken en up-to-date houden van folders, flyers, brochures,
 • Het ontwikkelen en opvolgen van een vormingsbeleid voor medewerkers en/of ouders
 • Het ontwikkelen en implementeren van zelfevaluatie-instrumenten
 • Het opvolgen en implementeren van nieuwe regelgeving van Kind & Gezin
 • Het opzetten van verbeterprojecten inzake kwaliteit
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring