Home
A tot Z |

Doelstellingen

Door samenwerking en bundeling van kennis en informatie, genereert KINA p.v. schaalvoordelen en synergievoordelen voor de aangesloten leden.
 
Door pro-actief optreden en professionele support, verlicht KINA p.v. de last van nieuwe ontwikkelingen, opdrachten en verplichtingen voor de lokale OCMW's.
 
KINA p.v. biedt een professionele werking en knowhow die de capaciteit van de lokale OCMW's overstijgen.
 
De hele werking en organisatie van KINA p.v. is steeds flexibel en speelt in op de ontwikkelingen in het welzijnslandschap en op de wijzigende behoeften van de leden.
 
Alles wat KINA p.v. doet heeft een economisch verantwoorde toegevoegde waarde voor 1 of meer van de leden (OCMW's) en past in de vervulling van hun sociale opdracht.
 
Via een aangepaste juridische en organisatorische invulling, waarborgt KINA p.v. de continuïteit van de missie; dit geldt met name voor de samenwerking tussen en ondersteuning van de OCMW's van het arrondissement Antwerpen.
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring