Home
A tot Z |

De periode van 1990 tot 1999

Verdere groei
In de jaren die volgden kon KINA p.v. uitbreiden en groeien. Vertrekkende van 17 stichtende leden in 1990 telde de organisatie in 1993, 25 aangesloten OCMW's en 10 aangesloten hulpverlenende diensten.
Met een eigen kantoorruimte in een gebouw van het OCMW Antwerpen, een part-time bediende, een rekenplichtige en een coach voor de opleiding en vorming van de telefonisch consulenten had de organisatie zijn start niet gemist.

In samenwerking met de v.z.w. Moeders voor Moeders kon KINA p.v. beschikken over een kinderkorf. Deze korf voorzag stoffen luiers, babyshampoo, babyolie, babyzeep, kleertjes, papflessen, een flesverwarmer, knuffeldieren, een kinderwagen, park, kinderzitje, speelgoed en dergelijke. Moeders met kinderen konden hiervan gebruik maken en indien nodig producten mee naar huis nemen.

Daarnaast werd een Dringend Vervoer systeem operationeel. KINA p.v. sloot een contract met een taximaatschappij wat het mogelijk maakte om op het even welke plaats in het arrondissement Antwerpen een cliënt van de plaats van oproep op te halen en zo spoedig mogelijk te brengen naar de plaats van verdere hulpverlening.

KINA p.v. werkte met de Belgische dienst voor bedrijfsleven en landbouw samen voor het terbeschikkingstellen van voedselpaketten voor de cliënten wanneer ze hier nood aan hadden.

Voor het dagelijkse middag- en avondmaal van cliënten werd een samenwerking opgestart met de vzw “home info”. Via een systeem van maaltijdbonnen konden de cliënten een middag- en avondmaaltijd gebruiken in “De Glattigen Dorpel” in Antwerpen, gekoppeld aan hun noodovernachting.

Na de deelname aan een drugspreventieonderzoek georganiseerd door SODA (Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen) in 1993 werd KINA p.v. lid van de stuurgroep in het project ODD (opvang dakloze druggebruikers). Veel van deze cliënten kwamen immers terecht in de noodbedden. Dit deed de onkosten stijgen en was belastender voor de noodkamers. Twee jaar later, op 1 september 1995 trad hiervoor een gedetacheerd personeelslid van de stad Antwerpen in dienst ter ondersteuning van de KINA p.v. noodkamers.

Ondertussen wordt door KINA p.v. een maatschappelijk werker aangeworven ter ondersteuning van de crisisfunctie en wordt een computergestuurde dispatchingcentrale geïnstalleerd.
 
Ontplooiing van andere activiteiten
Reeds enige tijd bestonden er plannen om activiteiten te organiseren voor leden OCMW's over actuele thema's die hen aanbelangen.
 
Einde 1997 dient KINA p.v. een projectaanvraag in, in het kader van het Sociaal Impulsfonds. Vanaf mei 1998 wordt een medewerker aangetrokken om als stafmedewerker SIF de oprichting van vrijwillige groeperingen in het kader van de Sociale Maribel te verwezenlijken.
Verschillende vrijwillige groeperingen konden op die manier worden verwezenlijkt, welke potentieel creëerden voor de aanwerving van meerdere personeelsleden, staf- of projectmedewerkers. Het doel van de Sociale Maribel maatregel was immers een bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.
 
1999: statutenwijziging met uitbreiding doelstellingen
Om deze dienstverlening verder te kunnen uitbreiden gaat men op 29 januari 1999 over tot een statutenwijziging. Er wordt bepaald dat de vereniging mag overgaan tot het opstarten van bijkomende diensten en projecten die gericht zijn op de opdrachten van het OCMW en een regionale aanpak en samenwerking vereisen.

Dit is de start van de werking van KINA p.v. zoals we die vandaag kennen. 
In het kader van de Sociale Maribel worden een stafmedewerker rechtshulp, een adjunct stafmedewerker voor het KINA p.v. secretariaat en een regionale coördinator sociale tewerkstelling aangeworven. Later werd deze tewerkstelling verder aangevuld met een stafmedewerker personeelsmanagement en kwaliteitsdecreet.

Eén van de eerste projecten die de coördinator sociale tewerkstelling realiseerde was de oprichting van twee subregio's sociale tewerkstelling die al snel werk boden aan vijf arbeidstrjactbegeleiders. Het doel hiervan is de uitbouw van het sociale tewerkstellingsbeleid van de OCMW's. Dit door het aanspreken van alle middelen waarover de OCMW's beschikken in een poging om hun bestaansminimum gerechtigden en gerechtigden op financiële steun in de arbeidsmarkt te integreren en dit binnen de budgettaire grenzen en op de wijze zoals overeengekomen.
Eén van beide projecten, namelijk ATB-Noord, wordt vanaf 2008 volledig geïntegreerd in de werking van de drie betrokken OCMW's.
 
De volgende cellen werden operationeel:
 
Noodopvang 7 x 24 uren dispatchingcentrale en noodopvang
Sociale tewerkstelling Ondersteuning van de personeels- en sociale dienst bij alle vormen van sociale tewerkstelling
Juridische ondersteuning Juridische ondersteuning van de sociale diensten i.v.m politiek vluchtelingen, eerstelijns rechtshulp,schuldbemiddeling, enz
Kwaliteitsdecreet en personeelsmanagement Toepassing van het kwaliteitsdecreet in de ouderenzorg, management vorming, omzetting CAO's in het lokale statuut, HRM, enz.
Financieel management Ondersteuning van de overgang naar de nieuwe OCMW boekhouding en dito organisatie
 
 
 
 
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring