Home
A tot Z |

De periode van 2003 tot 2008

Uitbreiding van het dienstenaanbod
Cel informatica
Een jaar later, vanaf juli 2001, wordt door KINA p.v. de cel informatica opgericht. OCMW's kunnen dan toetreden tot het netwerk van de Sociale Zekerheid onder de voorwaarde dat het OCMW in kwestie beschikt over een veiligheidsdienst met aan het hoofd een veiligheidsconsulent. Omdat aan de oprichting hiervan belangrijke voorwaarden verbonden zijn, is het voor veel OCMW's interessanter om beroep te doen op de veiligheidsconsulent van KINA p.v. Op dat moment was KINA p.v. de eerste organisatie in België die erkend werd om een veiligheidsconsulent ter beschikking te stellen.
 
Het Samenwerkingsinitiatief Thuisverzorging Regio Noord-Oost Antwerpen
Op 19 maart 2003 wordt zo de vzw SIT NOA (SamenwerkingsInitiatief Thuisverzorging Regio Noord-Oost Antwerpen) door de cel kwaliteitszorg en personeelsmanagement officieel opgericht en gehuisvest in het gebouw van KINA p.v. in Malle. De stichtende leden zijn de OCMW's van Malle, Ranst, Schilde, Wuustwezel en Zoersel samen met 29 andere leden uit de thuiszorg, verzorging en verpleging.
Het doel van deze vzw is de thuiszorg beter te coördineren en zo een betere dienstverlening te bieden aan personen die een beroep doen op de thuiszorg.

SIT NOA wil de samenwerking inzake vorming bestendigen, het overleg tussen de hulpverleners in stand houden en fungeren als aanspreekpunt voor de thuiszorg. Daarnaast staan zij in voor de opmaak van zorgplannen. KINA p.v. stelt hiervoor een deeltijdse SIT coördinator aan vanaf oktober 2003.

Omwille van de moeilijke financiering, gekoppeld aan zorgplannen, blijft het SIT NOA niet leefbaar. Er wordt in samenwerking met de Stichting Welzijnszorg Provincie Antwerpen een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden om een nieuw SIT op te richten in een verruimde regio.

Sociale Economie en Poetshulp in het kader van dienstencheques
In november 2002 wordt KINA p.v. erkend als pilootproject in de Sociale Economie, waardoor OCMW's in het kader van artikel 60 § 7 personen kunnen tewerkstellen bij KINA p.v.

In 2003 bekomt KINA p.v. ook een erkenning als onderneming voor het aanbieden van thuishulp van huishoudelijke aard, die gefinancierd wordt door dienstencheques. Op 3 december wordt hiervoor de eerste poetshulp aangesteld.

Project Rechtshulp/Schuldbemiddeling
In de zomer van 2003 dienen er zich mogelijkheden aan om een nieuw project op te starten rond rechtshulp en schuldbemiddeling.
Tussen de OCMW's van Ranst, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel wordt een samenwerkingsverband schuldbemiddeling opgericht. Hiervoor wordt op 1 juni 2004 een jurist aangeworven door KINA p.v.
Dit samenwerkingsverband is anno 2009 reeds tot zeven OCMW's uitgebreid en een tweede project werd opgericht met de OCMW's van Hove, Boechout, Edegem en Brecht.
 
Het project Arpan
Voor de cel Sociale Tewerkstelling wordt er in 2003 een beslissing genomen met betrekking tot een samenwerking met de v.z.w. De Ploeg in het kader van het Europees Sociaal Fonds rond de beroepsopleiding en begeleiding van OCMW- cliënten (inclusief leefloners) naar de arbeidsmarkt.

KINA p.v. neemt hiervoor 0,5 FE personeelslid in dienst om samen met de v.z.w. De Ploeg een antennefunctie in de regio Malle te kunnen opstarten. Dit vertaalt zich concreet in het ARPAN-project voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten die wensen deel te nemen aan het reguliere arbeidscircuit.

Eind 2007 kan dit project in zijn bestaande vorm niet meer behouden blijven, omdat binnen het ESF sterke wijzigingen naar looptijd, methode en finaliteitdoelstellingen doorgevoerd werden die niet overeenstemden met de toenmalige werking.

Lokaal Sociaal Beleid
In het decreet van 19 maart 2004 betreffende het Lokaal Sociaal Beleid, waarin lokale besturen de opdracht werd gegeven een lokaal sociaal beleidsplan 2007-2013 op te stellen, schuilt voor KINA p.v. een nieuwe opportuniteit om zijn leden OCMW's bij te staan bij de uitvoering van deze opdracht. Elk lokaal bestuur kan voor de opmaak van dit lokaal sociaal beleidsplan een beroep doen op 50 uren ondersteuning aan 50,- euro vanuit de Vlaamse overheid. KINA p.v. wordt door de minister aangeduid als regionale organisatie die deze ondersteuning mag bieden.
Hiervoor wordt op 1 juli 2006 een stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid aangeworven om deze ondersteuning te kunnen bieden.
 
Opening Arrondissementeel Sociaal Huis KINA p.v. Malle
Op de plechtige inhuldiging van het Arrondissementeel Sociaal Huis op 28 januari 2005 in het bijzijn van mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin werden de KINA p.v.-werking en millenniumdoelstellingen nog eens uitvoerig uiteengezet.

Bij diezelfde gelegenheid ging men over tot de plechtige ondertekening van de engagementsverklaring door alle OCMW's die gebruik maken van de noodbeddenstructuur van KINA p.v.

Brugproject Deeltijds Onderwijs
Met ingang van 1 september 2006 wordt de aanvraag vanuit het CDO Noorderkempen goedgekeurd voor de opstart van één brugproject door KINA p.v. voor het arrondissement Antwerpen. Hierbij is KINA p.v. in de mogelijkheid om als vereniging van OCMW's jongeren te werk te stellen bij de verschillende OCMW's vanuit één overkoepelend brugproject, zodat een flexibele plaatsing met een minimum aan administratieve organisatie mogelijk wordt. Dit samen met een maatgerichte aanpak en opvolging door de begeleiders vanuit het deeltijds onderwijs.

Aan dit project is een ESF-subsidie gekoppeld, waardoor KINA p.v. de jongeren een maandloon kan betalen.

30-jarig bestaan van de OCMW's
In het voorjaar van 2007 wordt KINA p.v. gevraagd deel te nemen aan het feest van het dertigjarig bestaan van de OCMW's. Het project “Kunst in Kamers” werd door de v.z.w. Kunst en Democratie verkozen om tentoongesteld te worden tijdens dit feest. Het project is ontstaan in het kader van de subsidie voor socio-culturele participatie van OCMW-cliënten en in samenwerking met kunstenaar Koen Broucke.
Het kunstwerk bestaat uit speelkaarten, waarbij elke speelkaart het motief van een vlinder bevat als illustratie bij het verhaal van de kunstenaar over de fictieve vlinderverzamelaar die in een noodbed terecht is gekomen.
 
In het verlengde van het kunstwerk werden 3.000 kaartspelen gedrukt, die terug te vinden zijn op de hotelkamers.
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring