Home
A tot Z |

De periode vanaf 2009

Aankoop zorgboerderij

Sinds 1985 organiseert KINA p.v. opvangmogelijkheden voor personen met een hulpvraag van allerlei aard. (vb slachtoffers van een huisbrand, relationele problemen, uithuiszetting, financiële problemen…) Wanneer deze personen tijdelijk niet terecht kunnen binnen de bestaande hulpverlening, zullen zij in afwachting hiervan (wachtlijsten, opnameprocedures) worden opgevangen in de noodbedden van deze 26 OCMW's in Malle. Deze opvang organiseren we sinds 2002 in ons eigen hotel in Malle.

Vaak merken we echter dat sommige van deze personen nood hebben aan een meer langdurige begeleiding. Het zijn personen die een aantal dagen in de noodbedden hebben verbleven en waarbij de crisissituatie gestabiliseerd is, maar verder tot rust moeten komen. Zij hebben een langdurige opvangvorm met een dagbesteding nodig om hun nieuwe leven terug in handen te kunnen nemen, geactiveerd te worden en terug te leren samenleven. Deze groep past minder in de woelige omgeving van het hotel in Malle. KINA p.v. wenst voor hen een alternatieve opvangmogelijkheid aan te bieden waar rust centraal staat.

Als bijkomende dienstverlening wordt een zorgboerderij opgestart. De verblijfsgasten worden ingeschakeld in het handmatig arbeidsintensief werk. De meerwaarde van dit tuinbouwproject tegenover de klassieke zorgverlening bestaat daarbij niet enkel om het "meewerken op een boerderij " op zich, maar wel om de typische kenmerken van de meeste kleine land- of tuinbouwbedrijven, zoals de natuurlijke omgeving, de rust, het zelf zorg dragen voor planten en dieren, de niet-medische sfeer, de duidelijke structuur en het vaste ritme,…

Doel van dit project bestaat eruit kansengroepen te reïntegreren in de samenleving door met hen een agogisch traject af te leggen en hen tot een hogere mate van zelfontplooiing te brengen zodat zij meer vaardigheden in hun gereedschapskistje hebben zitten om hun leven terug op de rails te zetten en vorm te geven. Tijdens het verblijf kan gewerkt worden aan persoonlijkheidsontwikkeling, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, conflicthantering, copinggedrag, arbeidsattitude,…

Op 28/12/2011 werd de aankoopakte getekend van een boerderij met bijhorende grond. Sinds eind maart 2012 beschikken we over de sleutels. Momenteel wordt de architect aangesteld die de verbouwing zal leiden.


KINA p.v. actueel


Van vroeger tot nu, stilaan is KINA p.v. gegroeid en geëvolueerd tot waar de organisatie nu staat en deze ontwikkelingen zullen in de toekomst zeker niet stilstaan. Zonder twijfel zullen wij blijven werken aan de verdere uitbouw van KINA p.v. en onze dienstverlening.
Binnen KINA p.v. zijn begin 2009 de volgende cellen actief:
 • Cel kwaliteitszorg en personeelsmanagement;
 • Rechtshulp:
  • eerstelijnsrechtshulp
  • schuldbemiddeling
 • Cel veiligheidscoördinatie en informatica;
 • Crisiscel;
 • Cel Lokaal Sociaal Beleid;
 • Cel interne audit
 • Project Sociale Tewerkstelling:
  • Arbeidstrajectbegeleiding Antwerpen Zuid-Oost
  • Lokale Diensteneconomie
  • Project Karweidienst
  • Werkervaringsproject
  • Thuishulp van huishoudelijke aard.

Om alle mogelijkheden optimaal te benutten telt onze organisatie momenteel 33 medewerkers,  11 telefonisch consulenten en om en bij de 10 werkende brugprojectleerlingen.

 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring