Home
A tot Z |

Stafmedewerkers

De stafmedewerkers van KINA zijn hoogopgeleide deskundigen die door bundeling van kennis en informatie in een specifiek domein een professionele werking en knowhow ontwikkelen waardoor zij kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, opdrachten en verplichtingen voor de lokale OCMW's. Door pro-actief en flexibel in te spelen op de ontwikkelingen in het welzijnslandschap en op de wijzigende behoeften van de leden, bieden zij een meerwaarde die de mogelijkheden van de lokale OCMW's overstijgen.
Deze knowhow stellen zij ter beschikking van alle leden OCMW's d.m.v. publicaties en een helpdesk functie. Daarnaast voeren zij op vraag van leden OCMW's opdrachten uit rond specifieke problemen waarmee dat OCMW geconfronteerd wordt. Deze inzet van staf- en expertfuncties gebeurt in toepassing van Art. 118 van de organieke wet.
 © 2020 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring