Home
A tot Z |

Projectmedewerkers

Indien een aantal OCMW's geconfronteerd worden met dezelfde nood aan ondersteuning rond één specifiek terrein, start KINA p.v. op vraag van deze OCMW's een project op rond dit ondersteuningsgebied. Door samenwerking tussen deze OCMW's en bundeling van kennis en informatie, genereert KINA p.v. schaalvoordelen en synergievoordelen voor deze groep van OCMW's. Er worden projectmedewerkers aangeworven die voor hun volledige takenpakket ter beschikking worden gesteld van deze projectgroepering.

De kosten van dit project worden volledig gedragen door de deelnemende OCMW's. De taak van KINA p.v. bestaat hierbij uit het uitdenken, ontwikkelen en opstarten van het project, organisatie van overleg en samenwerking, personeelsadministratie. Eens het project een aantal jaren lopende is, kan de inbreng van KINA p.v. vaak verminderd worden en wordt het project eventueel zelfs uit handen gegeven aan de deelnemende OCMW's.

 © 2020 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring