Home
A tot Z |

Concrete informatie

De kwaliteitscoördinator kan u ondersteuning bieden bij de uitvoering van onderstaande taken.
 • Het opmaken én up-to-date houden van kwaliteitshandboeken en bijhorende formulieren
 • Het opmaken van jaarverslagen en jaarplanningen
 • Het opzetten, uitvoeren en verwerken van tevredenheidsonderzoeken bij bewoners en medewerkers
 • De voorbereiding op en medewerking aan inspecties: aantoonbaar en meetbaar maken van SMK's (= Sectorale Minimale Kwaliteitseisen)
 • De organisatie en verslaggeving van interne en externe overlegmomenten (kwaliteitsoverleg/ klachtenoverleg/stuurgroep/managementteam/…)
 • Het klachtenmanagement
 • Het opmaken en up-to-date houden van huishoudelijke reglementen
 • Het opmaken en up-to-date houden van folders, flyers, brochures,
 • Het ontwikkelen en opvolgen van een vormingsbeleid voor medewerkers
 • Het ontwikkelen en implementeren van zelfevaluatie-instrumenten
 • Het opvolgen en implementeren van nieuwe wetgeving (vb Woonzorgdecreet)
 • Het opzetten van verbeterprojecten inzake kwaliteit
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring