Home
A tot Z |

Informatieveiligheid

De intrede van de digitale communicatie en de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in het OCMW maken een geïntegreerd veiligheidsbeleid noodzakelijk.

De aansluiting van het OCMW op het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) bracht tal van verplichtingen en veiligheidsvoorschriften met zich mee. De controle op de naleving van de veiligheidsnormen gebeurt o.a. aan de hand van de vragenlijsten die jaarlijks moeten ingevuld worden.

Zo is elk OCMW dat op het netwerk van de Kruispuntbank is aangesloten verplicht om een informatieveiligheidsdienst op te richten, die door een informatieveiligheidsconsulent wordt geleid.

De opdracht van de veiligheidsconsulent is ervoor te zorgen dat het OCMW voldoet aan de minimum veiligheidsnormen.

Omdat het aanstellen van een eigen veiligheidsconsulent niet voor alle Openbare Centra haalbaar is, heeft KINA p.v. een gemeenschappelijke informatieveiligheids-consulent aangeworven.

Elk lid van KINA p.v. kan in het kader van dit samenwerkingsverband beroep doen op de gemeenschappelijke veiligheidsconsulent. Op uitdrukkelijke vraag van enkele besturen werd het werkingsgebied uitgebreid tot het arrondissement Mechelen.

 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring