Home
A tot Z |

Werkwijze

De gemeenschappelijke veiligheidsconsulent werkt onder de criteria van het advies nr. 99/09 van 09/11/1999 (gewijzigd op 25/07/2000) betreffende een aantal vragen met betrekking tot de veiligheidsconsulenten in de OCMW.

De gemeenschappelijke informatieveiligheidsconsulent werkt uitsluitend probleemoplossend ten behoeve van de klant. De consulent gedraagt zich hierbij NIET als een auditor. Een auditor kan louter normatief denken en problemen of tekorten detecteren en signaleren zonder hiervoor een passende oplossing of een goed alternatief te moeten geven. De veiligheidsconsulent daarentegen zoekt in nauwe samenwerking met het OCMW management steeds naar een passende oplossing.

 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring