Home
A tot Z |

Kruispuntbank van de sociale zekerheid

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) is een openbare instelling die bij de wet van 15/01/1990 werd opgericht en die tot voornaamste taak heeft “het machtigen, organiseren en uitvoeren van gegevensuitwisseling tussen de openbare en medewerkende instellingen van sociale zekerheid”.

De KSZ regelt met andere woorden het informatieverkeer tussen instellingen zoals o.a. het RISIV, RVA, RSZ, RSZPPO, het Rijksregister, fondsen voor bestaanszekerheid, OCMW, …

De KSZ is dus het knooppunt (kruispunt) tussen de verschillende gegevensbanken van deze sociale zekerheidsinstellingen.

Met de aansluiting op de KSZ wordt een rechtstreekse en snelle toegang gecreëerd tot de gegevens van andere sociale zekerheidsinstellingen. Deze aansluiting verhoogt de slagkracht, de snelheid en de accuratesse van het OCMW, zijn werking en zijn maatschappelijke dienstverlening.

 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring