Home
A tot Z |

Minimale veiligheidsnormen

De aansluiting van het OCMW op het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) bracht een aantal verplichtingen met zich mee op het gebied van de informatieveiligheid.

Deze verplichtingen vinden deels hun oorsprong in het KB van 18/08/1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid en deels in het document “minimale veiligheidsnormen”. Deze normen hebben een bindende waarde.

De minimale veiligheidsnormen worden gedefinieerd, regelmatig geactualiseerd en verfijnd door het veiligheidscomité van de KSZ.

  • De minimale veiligheidsnormen beogen in de eerste plaats:de naleving van de toepasselijke wettelijke en reglementaire verplichtingen voorzien in de wet van 15/01/1990 houdende de oprichting en de organisatie van de KSZ en haar uitvoeringsbesluiten;
  • de machtiging van de sociale zekerheidsinstelling tot deelname aan het netwerk van de KSZ.

De minimale veiligheidsnormen betreffen alle maatregelen en procedures ter bescherming van de beschikbare informatie en persoonsgegevens, zoals het opmaken van het informatieveiligheidsbeleid, de organisatie van het veiligheidsbeleid, het beheer van de bedrijfsmiddelen, de medewerkers-gerelateerde veiligheidsmaatregelen, fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving, operationeel beheer, toegangsbeveiliging, de ontwikkeling en het onderhoud van de informatica, het beheer van gebeurlijke veiligheidsincidenten en de naleving van de opgelegde normen.

 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring